Džwal Khul

Možné účinky a oblasti použití: Umožňuje člověku spojit se a naladit na vyšší aspekty astrologie a astronomie. Je účinná zejména v případě, kdy člověk sám již intuitivně ví, že obývá prostor, který je mimo dosah jeho hmotného pozemského vnímání. Džwal Khul, jeden z Bratrů Zlatého roucha je nejmladším z Mistrů a nejhorlivějším z hledačů. Energetický otisk této kvintesence je tedy jednotný se všemi, kdo hledají svůj vlastní prostor a usilují o očistu vesmírného prostoru. Otevírá člověka chápání rytmů, zákonů a vzorců přírody. Nastoluje rovnováhu v jemnohmotných tělech. Pomáhá lidem, kteří se otevírají své intuici, aby si udrželi „nohy na zemi“. Učí nás chápat, že s intuicí nelze zvládnou vše, že náš rozum je též velmi důležitý nástroj. Že by se mělo používat obojí, pokud možno najednou. Pomáhá také nepodlehnout intuitivně získaným informacím. Lidem trpícím klaustrofobií nebo jinými fóbiemi přináší tato substance porozumění a sebelásku. Vhodná pro všechny, kteří hledají pravdu, vědění nebo „nový začátek“.

Meditace: Vhodný pro meditativní tance, zvláště když tyto tance otevírají srdce (súfijský tanec, rituální tance, improvizované tance, také ve volné přírodě). Hodí se i pro meditace zaměřené na hvězdy a na určité kvality času. Pokud se zajímáte o astrologii a víte, že v určitý den nastane jistá konstelace, Džval Khul vám pomůže meditativně se na tuto událost připravit. Podpoří i všechny meditace věnované Matce Zemi. Aplikujte kvintesenci podle návodu. Pohodlně se posaďte a představte si, jak se váš střed naplňuje světlem a rozšiřuje, a to tak daleko, že zahaluje celé vaše hmotné tělo. Potom s každým vydechnutím neustále roste až zabírá celé místo, kde bydlíte, pak zemi, v níž žijete, až nakonec zahalí celou Zemi. Nyní si uvědomte, že po celé Zemi jsou rozmístěny světelné body, z nichž jeden představujete vy sami, a všechny jsou mezi sebou navzájem propojené světelnými stezkami. Tak se po celé Zemi rozprostírá světelná síť a dává svou sílu planetám a celému vesmíru. Na konci meditace si představte, že se Země zahalená touto světelnou sítí smršťuje, až zůstane ve vašem nitru.

Číslo quintesence : 
14
Mistrovská barva: 
Základní téma: 
Vytvoření Času a Prostoru (v sobě samém, ale také vnější)
Tarotová karta: 
Vůně: 
Svěží, lesní