Quintesence

Quintessence jsou ve srovnání s Pomandery jemnější éterické substance.
Pomáhají nám navazovat kontakt s moudrostí uloženou v každém z nás