Čakrová sada Nového věku

Čakrová sada Nového věku působí na každou novou čakru v nově se objevující rovině přímo a paralelně s hlavní rovinou. Tyto čakry jsou na spojovacích bodech dvou vedlejších čaker.

Protřepejte obsah a aplikujte zepředu a zezadu kažé čakry.

Masáž: Dejte lahvičky pod masážní stůl na příslušná místa jednotlivých čaker a masírujte každou čakru příslušnou lahvičkou.

Meditace: Dejte lahvičky  na příslušná místa jednotlivých čaker a představujte si jednotlivé barvy čaker od nohou až po korunu.

Lahvička č. 41 se používá ke spojení moudrosti a rozpoznávání. Umožňuje uživateli získávat a používat Pránu (Životní sílu), a směruje ji správným směrem. Pomáhá překonat hluboké úrovně intenzivního strachu a vnáší jas do zmatených situací. Uvolňuje vše co blokuje správné proudění Čchi.
Tato substance napomáhá uživateli uzemnit abstraktní myšlenky a stát ve vlastní síle. Lahvička č. 91 otevírá cestu odevzdání a důvěře, když žlutá (intelekt) a zelená (srdce/emoce) dosáhnou rovnováhy. Je lahvičkou nově se vynořujícího principu "ženského vedení" a pomáhá v řešení nerovnováhy mužské a ženské enenrgie.
Lahvička č. 43 je lahvičkou "transcendentálního srdce". Umožňuje uživateli tvořit ve všech rovinách a stát v pravdě tvoření. Personifikovaná atlantská energie má vlnovou délku masové komunikace a pokročilého používání krystalů (high tech/počítače), proto podporuje každého, kdo chce masám sdělovat pravdu.
8. čakra je personifikovaná Láska, protože ve "Hvězdě duše" (situované kolem a nad korunou) - je obsaženo naše Božské poslání. Díky svému spojení s Božským, je možno lahvičku Lahvička č. 67 používat kdekoliv - na kteroukoliv čakru - kde bude stimulovat proudění energie v souladu s potřebou, aby bylo dosaženo rovnováhy. Uvolňuje spirituální deziluzi a tím spojuje člověka s jeho pravou podstatou.
Lahvička č. 87 použijte k získání duchovního vhledu a spojení s hlubokou vnitřní radostí a blažeností. Vnáší do života sebelásku a otevírá se lásce zvenčí. Pomáhá v překonávání zničujících zklamání, léčí emocionální "slzy", zapříčiněné týráním na jakékoliv rovině bytí. Uvolňuje šoky, zvláště když jsou spojeny se vztahy.(smrt, rozvod, opuštění)