Kuthumi

Možné účinky a oblasti použití: Kvintesence Kuthumi poskytuje energetické frekvence umožňující spojení s andělskou říší i s říší dévů. Každá živá bytost, každý kámen, každá rostlina vlastní vědomí. Toto vědomí mnozí lidé dříve a ještě i dnes pociťují jako bytost, jako duch, jako božstvo, jako „elementál“. Kuthumi podporuje lidi, kteří s touto bytostí chtějí navázat kontakt - ať už v souvislosti s léčitelstvím nebo s prací na zahradě atd. Pomáhá vcítit se, spojit se, vybudovat důvěru ve stromy, vodu, skály, květiny, hory i krystaly. Začneme vnímat i jejich podstatu, nejen hmotný povrch. Kuthumi dále pomáhá navázat spojení s anděly, s bytostmi, které v dřívějších dobách byly lidem nablízku a které vědí o božském plánu více než my. Rovněž nám může pomoci nalézt svůj osobní symbol - své „totemové zvíře“ nebo rostlinu. Všechna tato spojení nás přivedou do kontaktu s energiemi, které podpoří naši tvořivost, lásku k životu a pocit sjednocení se s říší andělů i dévů. Podporuje tedy vztahy sympatie a empatie na všech úrovních. Pomáhá nám zmírnit strach z důchovních říší. Je důležité si uvědomovat, že tyto jemnohmotné bytosti potřebují naši lásku, vděčnost a vřelost stejně tak jako my toto potřebujeme od nich.

Meditace: Prostřednictvím této substance se zvlášť dobře daří vnímat vědomí jiných, nám za normálních okolností naprosto cizích živých bytostí. Proto se doporučuje použít ji ve volné přírodě a s její pomocí např. meditativně vnímat bytost nějakého stromu, otevřít se tomu, co leží hlouběji než vnější, materiální část stromu. Totéž lze učinit s květinou, skálou, horou. Nebo také s vodou, nejlépe s tekoucí vodou, jako je potok, řeka nebo jezero (stojaté vody jako rybník nejsou tak vhodné). V tomto druhu meditace, která ostatně může být též velmi dobře prováděna ve velkém parku, se skrývá obrovský potenciál. Přivádí k vnitřní rovnováze lidi, kteří tráví mnoho času v uzavřeném prostoru. Velmi dobře se dá prožívat společně s dětmi. Na tomto poli se mohou dospělí od dětí učit - je to zdravá zkušenost pro obě strany.

Číslo quintesence : 
02
Mistrovská barva: 
Základní téma: 
Vytvořit spojení mezi říší andělů a lidí
Tarotová karta: