Kurz Aura-Soma II

V tomto šestidenním kurzu získávají studenti širší a hlubší porozumění barvám. Zkoumáme zde kulturní a symbolické sou-vislosti barev a snažíme proniknout až k jejich samotné podstatě. Tento kurz také propojuje Aura-Somu s jinými systémy filozofie a léčení. Hovoříme zde o spojitosti s buddhismem, numerologií, astrologií a homeopatií.

Na tomto kurzu získáte potřebnou sebedůvěru, abyste mohli začít poskytovat kvalitní konzultace podle klientova výběru ze sady lahviček Equilibrium. Absolventi také mohou nabízet konzultace a přípravky Aura-Somy na nejrůznějších výstavách spojených se zdravou výživou a přírodním léčením nebo ve svých vlastních obchodech. Absolventi mohou uzavřít s Barevným světem smlouvu a stát prodejci Aura-Somy a získat tak další slevy podle objemu prodeje, bonusy a další výhody.

Absolvováním kurzu Aura-Soma II získává student kvalifikaci, která jej společně s certifikátem konzultanta (Practising Certifiacate) opravňuje nabízet konzultace Aura-Soma veřejnosti. V Čechách a na Slovensku zatím většina konzultantů pracuje na základě certifikátu z kurzu, výhledově však bude třeba, aby si všichni praktikující konzultanti zažádali v Akademii o Practising Certifiacate.

Podrobnější osnova kurzu:

Symbolika barev
Další souvislosti barev na všech čtyřech úrovních

Souvislosti Aura-Somy a homeopatie
Jógický pohled na jemné energie
Diagnostický výklad čaker a jemných energií
Souvislost základních barev s budhistickou meditací
Numerologie a barevné kombinace

Systém číslování lahviček Equilibrium a jeho význam

Vztahy mezi barvami, planetárními energiemi a astrologií
Práce s drahokamy v rámci tohoto systému
Použití barev v odívání, dekoracích aj.

Vztahy Mistrů k jednotlivým barvám spektra
Další aspekty "Mistrů"
Spojitost Mistrů s kvintesencemi

Dýchání barev (jak začít)
Partnerský výběr
Pozitivní potenciál i problémy partnerského vztahu, které se dají vyčíst z výběru barevných kombinací.

Požadavky: absolvování kurzu Aura-Soma I
Doporučení: časový odstup od kurzu Aura-Soma I aspoň tři měsíce
Cena: 7000,– Kč (organizuje neplátce DPH). Opakující mají slevu 50%.
Časový plán: Kurzy Aura-Soma II pořádáme 1× ročně.