Kurz Aura-Soma III

Šestidenní kurz Aura-Soma III umožňuje studentům pochopit souvislosti s dalšími filozofickými systémy a oblastmi lidského poznání a pohlédnout za běžně známé informace. Studenti si zde budují hlubší intuitivní spojení se systémem Equilibrium.

Během praktického procvičování terapeutických konzultací se studenti zdokonalí ve svých schopnostech výkladu barev a naučí se lépe chápat a vnímat celý proces výkladu a jeho etickou stránku.

Podrobnější osnova kurzu:

Vztah mezi teorií barev a rozvojem vědomí, lahvičky Mistrů

Souvislosti se stromem života a tarotem Na kurzu projdeme všechny lahvičky a celý tarot

Jemnohmotná anatomie a sedm úrovní v rámci každé čakry

Zkoumání symboliky lahviček s použitím různých tvořivých metod - včetně mapování mysli

Výklad výběru lahviček podle skrytých barev Rozvíjení intuice studentů pro terapeutickou praxi

Rozvíjení konzultačních schopností v roli konzultanta, klienta a pozorovatele

Informace ze všech předchozích kurzů v novém světle

Pro účast na kurzu Aura-Soma III je nezbytné vypracovat esej na volné téma „barevná terapie“ v rozsahu cca 2000 slov (asi 5 stránek). Esej nebude „známkovaná“, jedná se spíše o příležitost vybrat si téma, zamyslet se nad ním a něco nového vytvořit.

Esej je třeba dodat v angličtině, nejlépe e-mailem na adresu marimik@worldonline.dk, poštou na Marianne Mikkelsen, Aura-Soma Skolen, Lovstrade 8, 2, DK-1152 Kobenhavn K, Dánsko, případně do Barevného světa: nejpozději měsíc před začátkem kurzu.

Další možností vzdělávání je korespondenční kurz Aura-Soma IV, který se skládá z diplomové práce (cca 10 000 slov), odevzdání 60 záznamů z konzultací a 36 hodin kurzu anatomie/fyziologie nebo kozultačních dovedností. Jinou možností je kurs Bridge, na kterém studenti rozšíří své obzory o zákonitosti skupinové dynamiky, práci ve skupinách a praktické schopnosti nezbytné pro vedení úvodních minikurzů Aura-Somy. V Barevném světě Vám rádi poskytneme podrobnější informace.

Požadavky: absolvování kurzů Aura-Soma I a II, odevzdání eseje
Doporučení: časový odstup od kurzu Aura-Soma II aspoň tři měsíce
Cena: 7000,– Kč (organizuje neplátce DPH). Opakující mají slevu 50%.
Časový plán: Kurzy Aura-Soma III pořádáme 1× ročně.