PRVNÍ POZICE

(první lahvička ve Vašem výběru)

1. pozice2. pozice3. pozice4. pozice

První lahvička je lahvičkou skutečné aury. Představuje duši. Ukazuje potenciál, životní cíl a životní úkol. Barva spodní frakce obvykle indikuje Mistrovskou esenci (Quintessenci).

SPIRITUÁLNÍ ROVINA

  • Spodní frakce - sděluje, co jste si přinesli z minulosti (rozumí se z minulých životů), a váš životní úkol, který možná přesahuje do příštího života.
  • Horní frakce - vyzvedá okolnosti, za jakých jste se do tohoto života narodili. Konkrétně se vztahuje k momentu vašeho početí, ale také k podmínkám života v dětství i dospělosti, které způsobily, že jste se stali tím, čím jste. Obě poloviny dohromady tvoří "lahvičku vaší duše.

MENTÁLNÍ ROVINA

  • Spodní frakce - vědomí, podvědomí a kolektivní nevědomí, které jste si přinesli z minulosti a ovlivňuje váš život.
  • Horní frakce - sklony osobnosti, které si člověk nejsnáze uvědomí ve vztahu k modelům (všechny modely jako prostředí, rodiče, učitelé atd.). Obě poloviny indikují psychologický potenciál osobnosti.

EMOCIONÁLNÍ ROVINA

  • Spodní frakce - ukazuje skryté emocionální záležitosti, které si člověk přináší od začátku - i z minulých životů.
  • Horní frakce - vypovídá o emocionálním klimatu do kterého jste se narodili.

TĚLESNÁ ROVINA

  • Spodní frakce - sklony duše založené na faktorech z minulosti.
  • Horní frakce - vypovídá o osobním genetickém dědictví.