TŘETÍ POZICE

(třetí lahvička ve Vašem výběru)

1. pozice2. pozice3. pozice4. pozice

Třetí lahvička je známá jako "tady a teď". Je výsledkem druhé lahvičky - jak jsme se vypořádali se svými úkoly. "Tady a teď" se vztahuje k potenciálu duše nebo způsobu, jakým se projevují současné energie. Je to hodnocení jak vědomého (horní frakce), tak podvědomého (spodní frakce) a toto hodnocení vychází z nadvědomé roviny. Jednoduše se musíme podívat na to, jak jsme se vypořádali se zkouškami a jestli jsme si uvědomili jejich přínos.

SPIRITUÁLNÍ ROVINA
Ukazuje, kam jsme se dostali, vzhledem k tomu, co jsme měli na začátku. Odráží se to, co je naším duševním potenciálem v barvách třetí lahvičky? Používáme dary prvních dvou lahviček nebo se stále ještě potýkáme s překážkami? Jsme po duchovníí stránce v rovnováze?

MENTÁLNÍ ROVINA
Ukazuje naši pozici ve vztahu k procesu, který odhalují první dvě lahvičky.

EMOCIONÁLNÍ ROVINA
Ukazuje jak jsme na tom po emocionální stránce. Když srovnáme barvy třetí lahvičky s barvami prvních dvou, můžeme zjistit, jak jsme se s daným tématem vypořádali nebo na čem zrovna pracujeme v rovině emocí.

TĚLESNÁ ROVINA
Indikuje současnou situaci. Jak jsme se dostali daleko v léčení vzhledem k našim současným tématům?