Červená

Hlavní téma: Snad každý umělec, firma vyrábějící barvy i školní učitelé na celém světě vehementně tvrdí, že červená je první ze tří primárních barev. Mnoho důkazů však naznačuje, že tomu tak není. Chceme-li dostát pravdě, musíme odlišovat barvu jako fenomén od teorie barev. Aura-soma sdílí názor Jonanna Wolfganga Goethea, umělce, divadelního ředitele, filozofa, vědce a autora několika mistrovských děl včetně slavného Fausta. Ve své Nauce o barvách Goethe mnoha opakovatelnými experimenty dokázal existenci pouze dvou primárních barev - modré a žluté. Goethe si byl dobře vědom toho, že smíchá-li modrou a žlutou ve formě barevných pigmentů, kříd nebo barev, nevznikne tím červená. Tohoto výsledku dosáhneme pouze s čistým bílým světlem. Prochází-li světlo sklenicí naplněnou zeleným olejem, objeví se v místě průchodu světla červená stejné intenzity. Tato skutečnost souvisí s dualitou, která hraje v životě, v duchovním světě (jin a jang) i v aura-somě velmi důležitou roli. Lahvičky Equilibrium jsou na této dualitě založené: mají dvě barevné vrstvy - olejovou a vodní. U člověka, který si potom některou z lahviček vybere jako svou nejoblíbenější, představuje vrchní vrstva paprsek osobnosti a spodní paprsek duše. Červená se vztahuje především k první čakře a tedy i k základní životní energii nutné k přežití ve fyzické rovině existence. Nerovnováha nebo blokáda v první čakře může mít za následek sobectví a přílišný důraz na shromažďování hmotných statků a peněz. Tyto i jiné „skrytější“ formy problémů s hmotnou stránkou života často vznikají i v důsledku těžkého porodu, při němž se nějak poškodilo „předivo“ éterických energií. Vzniklá éterická trhlina - viditelná kirilianovou fotografií - pak brání správnému toku životní síly. Trhlina v červené znesnadňuje uzemnění této mocné síly, které je jinak velmi důležité. V těchto případech se obvykle objeví i určité fyzické náznaky, takže pokud máte problémy s ischiatickým nervem, pracujte s červenou. Dalším možným projevem nerovnováhy červené barvy může být i tendence zbavovat se veškeré své osobní i psychické síly. Neprávem se toto chování zaměňuje za „oběť lásky“ a jeho projevem může být i takzvané „vědomí chudoby“ a sexuální výstřelky (hledání lásky na nepravých místech). Pokud se chce člověk povznést nad fyzické projevy lásky a zažít „opravdovou lásku“, která je nepodmíněná, musí se červená prosvětlit. Vytvoří se tak nový potenciál a tím je růžová barva. Nezvládnutá červená může jako jeden z extrémů zneužívat své charisma a magnetickou sílu ke klamání, ovládání a k manipulaci s druhými lidmi i s okolnostmi ve svůj prospěch. Nezapomeňte, že symbolicky se tato barva vztahuje k Ďáblovi.

Symbolický význam: Červená je první barvou, která se objevuje ve viditelném spektru. Má nejdelší vibrace ze všech barevných paprsků. Pro názornější představu můžeme použít analogii s mořskými vlnami. Krátké, jemné vlnky omývající naše nohy při břehu by představovaly fialovou - nejkratší viditelné vlnění světla, zatímco dlouhé, mocné přílivové a odlivové vlny (srdeční tep moří a oceánů) by se daly přirovnat k červené barvě. Červená tedy pojednává o moci, energii a o životní síle. Tato první z barev hovoří o stvoření a jeho struktuře - fyzické neboli materiální stránce života. Červená je barvou vánoc. V mnoha východních kulturách se do červených obálek dávají peněžní dary a když hovoříme o „přemalování města na červeno“ máme na mysli materialismus, utrácení a hojnost. Červená je tedy barvou materialismu a základní čakry. Představuje také spojení s Matkou Zemí a fyzické „uzemnění“ našich vlastních energií. Zde nacházíme vztah k některým přírodním národům, které mluví o „červené Zemi“. Mají zde na mysli životní „krev“ planety a hovoří k nejzákladnější věci naší fyzické (pozemské) roviny - „k tématu přežití“. Červená především symbolizuje všechny aspekty nižších emocí a záležitostí hmotné existence. Červené kabáty, vyvěsit červenou vlajku, vidět „rudě“, rudá roucha kardinálů i červená světla na semaforu - všechny tyto výrazy pojednávají o nebezpečí, varování, ovládání, zlosti, agresivitě, válce (energie bojovníka), odvaze, ochraně, hrdinství a věrnosti. Jakožto barva první neboli „kořenové“ čakry pojednává červená o plodnosti a o sexuálních záležitostech. Růdé růže nebo valentýnky pro nás symbolizují vášeň nebo lásku, Červený kříž, bratrskou lásku a jednotu. V případě fyzické lásky hovoříme o čtvrti s červenými lucernami.

Spirituální význam: Tato první viditelná barva světelného spektra představuje „výzvu“ Stvořitele, pobídku i příslib pro duchovní probuzení ve fyzické formě. Je nejteplejší barvou a podobně jako žhnoucí plamen dokáže buď očišťovat nebo proměňovat (měnit formy věcí). Tuto metaforu v sobě nese i rituál Eucharistie, který proměňuje chléb a víno v tělo a krev Krista. Než může člověk plně uchopit celý tvůrčí potenciál světelného spektra, musí se nejprve očistit plamenem (červená) Ducha Svatého. Červená je barvou velkého Mistra - Krista, kterého po celá tisíciletí zobrazovali buď s rudým srdcem nebo s hořícím plamenem v oblasti srdeční čakry. Také v mnoha východních kulturách se dává první čakra do souvislosti s ohněm („dračí“ čakra nebo „ohnivá“ čakra). Chceme-li se přenést přes fyzické touhy našeho těla a těla země (materialismus), musíme své vědomí vyzdvihnout přes červenou k vyšším frekvencím (čakrám). To je fénix vstávající z popele - proměna, symbolický „průchod ohněm“. Odměnou je pak znovuzrození na všech úrovních naší bytosti - tedy podstatě život věčný. Světské a materiální záležitosti pak pro nás nebudou představovat žádný problém.

Mentální význam: Červená jakožto první z barev říká „Já jsem“. Představuje zrození červeného tématu, tedy „nalezení vůle k síle“ - sílu vůle. Pojednává o potřebě soutěžit, ovládat druhé nebo se jinak udržovat v pozici autority. V rovnovážném stavu člověku dává dostatek osobní síly a odvahy ujmout se v případě potřeby vedení. Tato barva nám pomáhá udržovat si odstup od lidí i situací. Dokáže tedy maximálně chránit, ale způsobem naprosté izolace. Pokud se chcete oddělit a udržet si odstup nebo se snažíte lépe se uzemnit, abyste získali objektivnější pohled na určitou situaci, potom je pro vás tato barva skvělým spojencem. Potřebujete-li udělat nějakou změnu a chcete celý proces rychle odstartovat, použijte energii červené. Jen tak pro zajímavost: červená je nejpoužívanější barvou všech laciných restaurací, kasinových bufetů a nejrůznějších jídelen, neboť bylo statisticky dokázáno, že pokud jsou lidé obklopeni červenou, jedí rychleji a dříve také odejdou. Červená je barva spontánnosti, bdělosti a koncentrace mentální energie. Pokud je ale člověk v určitém nesouladu se sebou samotným, zvýší se použitím červené chaos, stres a negativní izolovanost.

Emocionální význam: Termíny „horkokrevný“ a „horká hlava“ znamenající vášně a sklony rychle se rozčílit až k použití násilí („vidět rudě“) souvisejí s červenou barvou. Energie této barvy musí proudit správným způsobem - jinak vznikají problémy. Rovnováha červené přináší a podporuje lásku k sobě, k bližnímu i k domovu, neboť se všechny extrémy utišily. Umírněností, trpělivostí a upřímnou touhou a ochotou sloužit a obětovávat vlastní čas a schopnosti může člověk v první čakře prožít a uskutečnit lásku schopnou obětí i emocionální harmonii. Nerovnováha této vybuzující energie způsobí, že se věci zdánlivě nebudou odehrávat „dostatečně rychle“. Výsledkem pak může být „vzplanutí“ soutěživosti, odporu, frustrace nebo ztřeštěné hrdinství. Nevyrovnaná červená také ráda verbálně komunikuje a často přitom popustí uzdu emocím, aniž předtím jakkoliv zapojila mozek. Následkem jsou pak všeobecné rozpaky a rudé obličeje. Pokud prožíváte den plný negativních emocí, raději se červené vyhněte. Rozhodně to není barva klidu, vyjednávání ani omluv.

Tělesný význam: Sexualita (spojená s početím a porodem. Hravější formy sexuality patří oranžové barvě. ). Děloha. Menstruační cyklus. Plodnost, neplodnost. Potence, impotence. Hormonální systém. Krev a železo. Krevní oběh. Buněčná struktura těla. Horečka. Otoky. Stimuluje tok energie.

Drahokamy, používané v substancích Aura-somy:

Achát, heliotrop, hematit, granát, rubín, jaspis, pyrit, obsidián, karneol.

Klikněte na kteroukoliv barvu v růžici, aby vám přinesla své barevné poselství.
V Aura-Somě se používá čtrnáct barev.

Barevná růžice

ČervenáČiráFialováKorálováKrálovská modřPurpurováModrá
OlivováOranžováRůžováTyrkysováZelenáZlatáŽlutá