Fialová

Hlavní téma: Fialovou používají mistři léčitelé a učitelé již celá tisíciletí pro usnadnění proměny (alchymie). Jedná se totiž o tu část světla, ve které se nachází potenciál společného působení duchovního a tělesného já. Fialová je tedy místem, kde se setkává „božské“ vědomí (jeden a půl dílu modré) s vědomím „pozemským“ (jeden a půl dílu červené) a společně působí v sedmé čakře nazývané také čakrou korunní. Fialová má tedy schopnost přinášet skutečnou rovnováhu a pomáhá člověku stát „nohama na zemi“, zatímco jeho hlava přebývá v nebi. Představuje tedy „nebe na zemi“ - svítání Vodnářského věku, kdy se univerzální láska projevuje službou božskému Plánu. Na cestě hledání člověk prochází léčivou silou zelené otevřeného srdečního centra, kde získává příslib znovuzrození a obnovy k cestě do Jednoty a kde má možnost rozřešit veškerou karmu. V okamžiku, kdy se otevře další čakra (modrá), je mu umožněn průchod branou k božství. Zde se naděje proměňuje ve víru a myšlení přechází ve vědění. Pro průchod modrými paprsky k fialové se požaduje absolutní důvěra a odevzdání se (dětská nevinnost). Fialový plamen proměny pálí veškerou negativitu a osvobozuje všechnu zbývající karmu. Na fyzické rovině umožňuje tato změna nirvánu - kosmické vědomí - chápání všeho, co kdy bylo a bude. Člověk se stává živoucí duhou - vědomým potenciálem schopným při svých tvůrčích záměrech přijímat, zadržovat a směrovat plné světelné spektrum. Fialová přitahuje lidi, kteří hledají poznání a uvědomění si toho, proč žijí, proč se vtělili na tuto zem - poznání svého životního účelu. Problémy s touto barvou zase ukazují na připoutanost k duchovnu a odmítání hustých vibrací Země. Takový člověk má pak neustále problémy s uzemněním a hluboko uvnitř v sobě nosí odpor k tomu, že „tady musí být“. Pokud se tento svůj fialový problém nepokusí vědomě léčit, potíže buou narůstat, až se pro něj život v přítomnosti stane téměř nemožným. K čemu je dobrý svatý, který se nedokáže nebo nechce účastnit pozemských záležitostí? Člověk, který řeší fialové téma, se bude hlavně zabývat sebezpytováním a meditací, ale těžko se odhodlá k činu. Proto svým talentem a schopnostmi lidstvu ani Životu nijak nedokáže přispět. Problém s materiální stránkou života a s jinými světskými záležitostmi téměř vždy vede ke stavům neklidu a deprese. Fialová může také poukazovat na člověka, který v nedávné době utrpěl velkou osobní ztrátu a tuto barvu si vybral intuitivně, aby se lépe vyrovnal se svým smutkem.

Symbolický význam: Fialová i její protějšek - zlatá, jsou obě barvami velikonoc. Představují proměnu nebo „nanebevzetí“ těla „mudrce“ (zlaté) - Krista. V dnešní době se fialová roucha používají jako obřadní oděv králů, královen, kněží a světců. Znázorňují nejen duchovní vedení, moudrost a službu lidem, ale také léčení. To byl případ i velkého léčitele Saint Germaina - Mistra fialového plamene - který díky svým znalostem alchymie a vyšších vesmírných zákonů dokázal proměňovat olovo ve zlato. Symbolicky tedy fialová představuje završení „pozemských záležitostí“ a otevírání éterického těla. Jedná se o alchymistický proces, který umožňuje nový růst a sjednocení.

Spirituální význam: Fialová má v sobě potenciál komunikace mezi tělem a duší. Je jedinou harmonickou barvou viditelného spektra, která má dostatečně vysoké vibrace, aby mohla sloužit některým zákonům proměny, vytvářejícím přístup k éterickým říším. Otevřenost vůči fialové barvě představuje vědění a bytí v Pravdě a naprostou důvěru v intuici a vedení, které se takto člověku dostává. Znamená také ochotu s naprostou vírou podle této důvěry jednat. Přináší tak milost odevzdání naší vůle Velkému celku, neboť „stará duše“ sama sebe uznává jako součást Zdroje a je ochotná přijmout roli, která se od ní žádá (službu). V tomto stavu „Já jsem“ člověk nakonec dosahuje všeho, o co předtím na fyzické rovině pouze usiloval.

Mentální význam: V harmonickém stavu se tato barva na mentální rovině projevuje velkou představivostí a nápaditostí. Takový člověk zdánlivě tahá nápady „ze vzduchu“. Pokud je fialová čakra otevřená, člověk dokáže přijmout transformaci myšlení i svých postojů a vždy je ochotný udělat správnou věc pro dobro celku, dokonce i za cenu osobní oběti. Pokud je člověk zablokovaný na fialovou nebo v ní „uvízne“, bývá příliš kontemplativní, nerealistický a nepraktický. Tendence k fantazírování, meditování nebo prostě jen přílišnému a příliš hlubokému přemýšlení často vedou k „paralýze analýzy“ a k extrémní roztržitosti.

Emocionální význam: Fialová podporuje vnitřní klid a mír mysli. Je velmi užitečná pro odhalení a léčení skryté zlosti. Fialová je schopná nejvyšší extáze - jakmile se ale kyvadlo zhoupne na druhou stranu, může se stát ztělesněným smutkem, nebo také „lékem“ na smutek. Mučednický postoj, předstírané nebo přijaté utrpení a utápění se ve všeobecné lítosti - to všechno jsou témata fialové barvy. Pokud člověk nemá dostatečnou zralost a odvahu podívat se na tyto záležitosti a léčit je, může začít hledat únik pomocí nejrůznějších závislostí, hlavně na drogách a alkoholu.

Tělesný význam: Tvorba hlenu. Mozkové blány. Dobré účinky proti stresu a hyperaktivitě. Zklidňující.

Drahokamy, používané v substancích Aura-somy:

Ametyst, fluorit.

Klikněte na kteroukoliv barvu v růžici, aby vám přinesla své barevné poselství.
V Aura-Somě se používá čtrnáct barev.

Barevná růžice

ČervenáČiráFialováKorálováKrálovská modřPurpurováModrá
OlivováOranžováRůžováTyrkysováZelenáZlatáŽlutá