Korálová

Hlavní téma: Korálová barva bývá označována za „paprsek Nového Krista“. Její místo je na přechodu mezi červenou a oranžovou. Sestává ze 2 dílů červené a 1 dílu žluté. Je terciální barvou a je prvním paprskem nově se objevující řady čaker, která probíhá paralelně k hlavnímu kanálu kundalíni. Tyto čakry se nyní projevují u těch duší, které uznaly, přijaly a integrovaly své duchovní Já. Korálová je tedy první „příčkou“ na tomto druhotném „čakrovém žebříku“. Přijetí a zpracování korálové energie je proto základním krokem ve vývoji k osvícenému vědomí. Jedná se o schopnost milovat sebe sama, o skutečnou „moudrost lásky“ znamenající dlouho očekávané probuzení Kristovského vědomí uvnitř nás samotných. Pokud je korálová vaší oblíbenou barvou nebo pokud tuto barvu „nesnášíte“, může to znamenat, že jste zahlceni a zablokováni tématy, které korálová přináší, nebo jste je naopak vyřešili. Prvním z nich je neopětovaná láska nebo láska, kterou jste nevyjádřili a ponecháváte ji pro sebe. Dalším tématem je všepronikající pocit zranitelnosti. Jeden díl žluté barvy může naznačovat hluboký strach z opuštěnosti a nedostatek odvahy tento strach přijmout a vyřešit ho. Člověk se snaží přijímat společenské konvence - i když to pro něj může být emocionálně bolestivé - jen aby nebyl vyčleněn, protože „strach ze ztráty“ je mnohem větší. Výsledkem je pocit zneužití, manipulace a uvíznutí v pasti. Tento stav má obvykle kořeny v prvním tématu - ve strachu ze svého srdce.

Symbolický význam: Přírodní zákony korálům umožňují žít a přežívat v našich mořích a oceánech. Dokáží to však pouze tehdy, pokud se vzdají své osobnosti a připojí se k další ze součástí celku. V tomto smyslu představuje korál společnost, nebo také globální/humanitární vědomí. Korál nežije příliš hluboko pod hladinou a přijímá tedy energii slunce (kinetickou energii) - energii Zdroje - Světla. S postupným vybrušováním naší schopnosti růstu bez ega dokážeme „odkládat“ svou individualitu a přijmout „vzájemnou provázanost“ a sounáležitost. To je cesta ke Světlu. Mystici a svatí muži všech kultur už tisíce let nosí korálová/šafránová roucha. Chtějí tak podpořit své úsilí a cestu za probuzením jejich „buddhického nebo duchovního těla“. V této barvě je tedy překonání osobního já a spojení s Jednotou.

Spirituální význam: Korálová, tvořená spojením červené a oranžové, představuje překonání problémů souvisejících s první a druhou čakrou (například neusměrněná sexuální energie, soutěživost a problémy s hmotnou existencí). Pozvednutím energie a překonáním těchto problémů vedeme tvůrčím a zodpovědným způsobem energii k vyšším čakrám. Probouzíme tak buddhické tělo a odpoutáním se od nižších světských energií dosahujeme nirvány neboli blaženosti.

Mentální význam: Odpor ke korálové naznačuje potřebu sebepitvání a tendenci projektovat na druhé kvality a hodnoty, které v této auto-analýze nalezneme. Může to vést k úsilí o nezávislost za každou cenu, které vyvěrá z naší připoutaností ke starým modelům chování, a také k extrémní soutěživosti způsobené strachem patřit nebo náležet a také strachem, že zde není všeho dost pro všechny (červené téma). Silné reakce na korálovou barvu zviditelňují problémy závislosti a spoluzávislosti. Přijetí a vyrovnání se s korálovým paprskem toto chování léčí a přivádí člověka k pocitu sounáležitosti, lásce k bližnímu a k týmové spolupráci. Pouze díky takovéto důvěře může přijít skutečná hojnost. Teprve když se člověk začne spojovat s tvořivostí pravé mozkové hemisféry a pronikne k hloubce transcententní moudrosti.

Emocionální význam: Přijetí nebo skutečná obliba korálové barvy svědčí o rozuzlení všech vztahů nebo o schopnosti rozlišit, kdy je rozuzlení potřeba, a podle toho jednat. Dva díly červené dávají pocit ochrany a jeden díl žluté poskytuje mentální přesnost a schopnost smysluplně uvažovat. Korálová je tedy vhodná pokaždé, když máme pocit, že potřebujeme ochranu před nečestnými lidmi a nepříznivými situacemi. (Tato barva by mohla pomoci všem, kteří v dětství zažili zneužívání). Odpor ke korálové poukazuje na nezpracované vztahy a následnou neschopnost přijímat a dávat radost. Přijetí a spřátelení se s korálovou barvou nás vede k chápání významu jednoty a propojenosti všeho bytí a dává nám dobrý pocit bezpečí, v němž se dokážeme spontánně projevovat a prožívat přítomný okamžik.

Tělesný význam: Žlázy. Vylučovací a sexuální orgány. Psychosomatické nemoci. Následky porodního traumatu a jiných šoků.

Drahokamy, používané v substancích Aura-somy:

Korál (všechny odstíny), onyx a růženín.

Klikněte na kteroukoliv barvu v růžici, aby vám přinesla své barevné poselství.
V Aura-Somě se používá čtrnáct barev.

Barevná růžice

ČervenáČiráFialováKorálováKrálovská modřPurpurováModrá
OlivováOranžováRůžováTyrkysováZelenáZlatáŽlutá