Královská modř

Hlavní téma: Terciální barva královská modř se objevuje při spojení fialové a modré. V jiných barevných systémech, které pracují s černou, se tomuto paprsku říká indigo. Protože čisté světlo černou barvu neobsahuje, zabývá se systém aura-somy pouze se skutečnými primárními, sekundárními a terciálními barvami. Královská modř je barvou šesté čakry, často nazývané adžňa nebo „třetí oko“ - částečně pro její umístění mezi obočím a zčásti také pro její souvislost s paranormálním „viděním“ - tedy viděním přesahujícím možnosti očí. Zatímco modrá je barvou přechodu - „dveřmi k onomu světu“ - královská modř je barvou syntézy - schopnosti propojit „zdánlivě“ oddělená a nesouvisející hlediska do komplexního a celistvého chápání. V lidském vědomí se tato vlastnost projevuje věděním, aniž by člověk věděl, jak to ví. Tato část naší psychiky nás vědomě spojuje s nadsmyslovým vnímáním a zpřístupňuje nám náš skutečný potenciál a vrozené právo: říši šesti smyslů. Schopnost jasně „vidět“ vše, co je k „vidění“, nám umožňuje dělat přesná a důležité rozhodnutí. Navíc nám pomáhá tato rozhodnutí snadno uvést v život, neboť z cesty odstraňuje veškerý odpor. Prostřednictvím královské modři se člověku zpřístupňuje jasnovidnost, jasnosluch a jasnocit. Učíme se „vidět“ na všech rovinách světla a odhalovat věci, které pro nás byly předtím skryté. U mužů i žen zpřístupňuje královská modř důležité spojení s naší ženskou stránkou a s nejušlechtilejší formou hluboké moudrosti - s ženskou intuicí. Světelný kód této čisté a krásné barvy obsahuje informaci s „poznáním proč jsem zde“. Pokud člověk integruje energie královské modři, což je v tomto okamžiku naší evoluce poměrně výjimečné, začne u něj harmonicky fungovat „třetí oko“. Dokáže vnímat širší obraz a své porozumění vybuduje i z mnoha různých nesourodých fragmentů. Nerovnovážný stav může nastat tehdy, když se člověku plete do cesty jeho vlastní intelekt, přestože on sám věří, že se jedná o skutečnou intuici. Tento stav vede ke zveličování sebe sama a k podvodům a klamům založených na iluzích a fantaziích. Takový je stav mnoha duší, které se mylně domnívají, že „toho dosáhli“. Zásluhou takovýchto lidí pak přesvědčení a cíle Nového věku dostávají nelichotivé nálepky a přívlastky a setkávají se s všeobecnou nedůvěrou. Pastí a klamem je právě druhá strana královské modři. Vytrvalý a úporný odpor vidět věci takové, jaké jsou, vede k chování hraničícímu s nerealistickým idealismem. Výsledkem je pak částečné nebo úplné oddělení se od reality a z toho pramenící extrémní problém s autoritami (každý se mýlí, jen já mám pravdu).

Symbolický význam: Třetí oko je jako večerní obloha, na které se poprvé začnou objevovat hvězdy. Bez tohoto kontrastu by je naše smysly nebyly schopné vnímat. Královská modř dokáže prohlédnout „skrz někono nebo něco“. Představuje vědění, při kterém člověk neví, jak k němu došel. Mágové, čarodějové a věštci, např. Merlin nebo Nostradamus, se často v umění zobrazují v rouchu královsky modré barvy poukazující na schopnost proniknout za normální svět a chápat a užívat síly „vidění“, které se neomezují na náš fyzický zrak. Na lemu roucha nebo jako materiál jejich hůlky či žezla se často objevuje zlatá - komplementární barva ke královské modři. Podtrhuje moudrost a sílu, kterou tito Mistři ovládali. Královská modř představuje především jasnost vnímání vnitřního i vnějšího, chápání a přijetí psychického spojení, které vede k nadzemské říši (někdy také nazývané říší andělů). Dále pak odvahu a odhodlání projít touto branou a žít vlastním přesvědčením, důvěrou a věděním. Pokud člověk tento proces přijme, stává se pro něj samozřejmostí neutralita a objektivita, neboť dokáže vidět každou záležitost ze všech stran.

Spirituální význam: Nestačí jen toužit po probuzení a vědět, že je možné. Jedna třetina červené obsažená v královské modři pojednává o nutnosti uchopit náš vnitřní potenciál pro probuzení. Pokud odložíme svou nejistotu ohledně materiálních (hmatatelných) záležitostí a důvěřujeme tomu, co nemůžeme vidět - potom se náš „tichý vnitřní hlásek“ stane důkazem, že existuje něco, co je vnímatelné pouze naší „vyšší“ citlivostí. Bez disciplínované mysli se královská modř projevuje jako téměř utopistický pohled na vesmír. Mystické záležitosti se stávají něčím výjimečným, mimořádným, vhodným jen pro pár vyvolených duší. Jedná se o jednu z největších iluzí a falší. Tyto smysly i celý jejich potenciál totiž může probudit každý. Královská modř znamená vnitřní smyslové vnímání (angl. ISP-Intra Sensory Perception), které nesmíme zaměňovat s mylným a zavádějícím „mimosmyslovým vnímáním“ (angl. ESP- Extra Sensory Perception), které naznačuje, že člověk má něco mimořádného. Největší dar, který člověk požaduje, si totiž může darovat sám sobě. Je to úcta k vlastnímu já a k tomu, co toto já spontánně vysloví jako první. „Proč jsem jen neposlechl první myšlenku? “ - to je poselství a potenciál královské modři.

Mentální význam: Královská modř usnadňuje komunikaci nejhlubších citů, které zahrnují i abstraktní koncepty. Harmonizuje naše osobní motivace, vnímání a očekávání, jakož i tendenci k váhavosti. V dobách, kdy potřebujeme řešit náročné a úporné záležitosti je proto dobré meditovat s královskou modří. Tato barva také pomůže v případech mentálního zmatku, dezorganizace, při touze po moci a pocitech nadřazenosti.

Emocionální význam: Úkolem této barvy na emocionální rovině je zvládání extrémních depresí a následných tendencí k pocitům osamocenosti a jejich náhrada za pocit jednoty se vším bytím. Díl červené dává člověku uzemnění, v němž není místa pro samotu ani nadřazenost. Pocitům izolace v královské modři obvykle předcházejí výčitky, lítost a domýšlivost, které se v extrémním případě mohou projevit jako totalismus.

Tělesný význam: Oči. Uši. Nos. Čelní dutiny. Hypofýza. Duševní síla.

Drahokamy, používané v substancích Aura-somy:

Azurit, safír, lapis lazuli.

Klikněte na kteroukoliv barvu v růžici, aby vám přinesla své barevné poselství.
V Aura-Somě se používá čtrnáct barev.

Barevná růžice

ČervenáČiráFialováKorálováKrálovská modřPurpurováModrá
OlivováOranžováRůžováTyrkysováZelenáZlatáŽlutá