Olivová

Hlavní téma: Prostor a moudrost. Ženské vůdčí kvality. Klade otázku: „Dokážu se podrobit tomuto novému vedení, této nové síle? “ Muži se této nové energie a nového směrování moci mohou obávat. Olivová je novou nadějí ve vývoji lidstva. Nejedná se již o ovládání druhých, ale o jejich podporu. K tomu může dojít pouze tehdy, když s někým splyneme srdcem.

Symbolický význam: Počátek odevzdání se. Díl žluté představuje energii individuální mysli a vůle splývající se srdcem a prostorem zelené. Olivová tvoří most mezi vůlí a srdcem, čímž přináší větší jasnost. Může vyzdvihovat nebo naopak potlačovat lidského ducha. Dokonce se může stát, že se autoritou stane naše malá lidská vůle. Jasnost žluté člověku umožňuje vidět směr srdce a dává mu také schopnost stát si za vlastní silou a přesto poskytnout prostor i druhým. Negativně: K přijetí nové energie a síly je nutná proměna strachu (žlutá) a zatrpklosti (zelená).

Spirituální význam: Moudrost Šalamounova. Rozlišování. Naděje. Příslib nového života, symbolizovaný holubicí nesoucí Noemovi olivovou ratolest. Schopnost převádět duchovno do každodenního života. Schopnost smát se sám sobě jakožto duchovní kvalita. Žlutá, barva radosti, v kombinaci se zelenou, barvou prostoru a pravdy, přinášejí uzemnění. Negativně: Záležitosti vůdcovství, zvláště v souvislosti s ženskou energií. Možná potřebuje vyřešit starou patriarchální moc/energii. Kristus byl velkým obráncem žen a ženská energie Krista obklopovala až do jeho ukřižování. Dokonce i tento závěrečný akt byl metaforou odevzdání se. Barva Ducha svatého.

Mentální význam: Diplomacie. Harmonie. Završení. Mentální uvědomění si kvalit vyjádřených v nových formách vedení. Rozlišování. Sebepřijetí. Flexibilita versus neflexibilnost.

Emocionální význam: Sebeláska. Odpoutanost od vlastních emocí. Nejprve musíme integrovat energie žlutého a zeleného paprsku, než se budeme schopni odevzdat olivové barvě a příslibu vědění. Negativně: Zatrpklost. Strach. Špatné uzemnění.

Tělesný význam: Žlučník, tlusté střevo, plíce. Uklidňuje průjem a křeče.

Drahokamy, používané v substancích Aura-somy:

Olivín, peridot, avanturín.

Klikněte na kteroukoliv barvu v růžici, aby vám přinesla své barevné poselství.
V Aura-Somě se používá čtrnáct barev.

Barevná růžice

ČervenáČiráFialováKorálováKrálovská modřPurpurováModrá
OlivováOranžováRůžováTyrkysováZelenáZlatáŽlutá