Purpurová

Hlavní téma: Purpurová barva (magenta) dostala své jméno koncem 18. století od Johanna Wolfganga Goethea. Pro něj byla barva záhadou, která dalece přesahovala jev sedmi barev vznikajících rozložením slunečního světla na kousku čirého skla. Po třiceti letech experimentů s barvami vyvrcholila jeho práce v úžasném díle nazvaném Nauka o barvách (poprvé vyšla v Němčině v r. 1810). V Nauce o barvách Goethe stovkami opakovatelných experimentů dokázal, že barva je pozorovatelným jevem, který se vymyká omezeným parametrům Teorie vlnových délek Isaaca Newtona, v níž vycházel pouze z duhového efektu, který vytvořilo světlo při průchodu skleněným hranolem. Jedním z Goetheových experimentálních jevů byla „nevysvětlitelná a opakující se“ osmá barva - která se „záhadně zjevovala“ hned po fialové nebo těsně před červenou a zdánlivě vytvářela barevnou nebo světelnou smyčku (kruh), na rozdíl od lineární duhy. Tuto nepolapitelnou záhadnou barvu Goethe pojmenoval „magenta“ (purpurová).
Purpurovou tvoří dva díly červené a jeden díl modré. Je terciální barvou, která se jakoby „skrývá“ mezi červenou a fialovou. Purpurová je tedy začátkem i koncem světelného spektra - představuje alfu i omegu - nejplnější vyjádření božské lásky. Purpurová v sobě obsahuje všechny ostatní barvy, včetně bílého světla. Můžeme se tedy divit, když se dovídáme, že podle učení většiny starých škol mystérií je purpurová barvou osmé čakry - „hvězdy duše“ - která se nachází nad hlavou, tedy mimo fyzické tělo? Purpurová v sobě obsahuje náš individuální „Plán Duše“, známý také jako „akášický záznam“. Spojením s purpurovou čakrou poznáváme náš důvod pro vtělení - naše božské poslání. Její energie nás také podporují v jeho naplňování. Pokud purpurová předchází červené, dalo by se říci, že duše sestupuje do těla. A podobně, pokud následuje po fialové, znamená to, že tělo vystoupilo k duchu. V systému aura-somy máme intenzívní růžovo purpurovou i velmi tmavou formu purpurové, která vypadá téměř černá, pokud ji neprosvítíme. Tmavší forma sama o sobě nemá žádná zvláštní témata. Intenzívní růžovo purpurová obvykle svědčí o problémech ve spojování se s božstvím nebo o nedůvěře v to, že by takovéto spojení bylo vůbec možné. Každopádně však posílí všechny červené záležistosti - ať už pozitivně nebo negativně.

Symbolický význam: Takže... co je první? Červená nebo purpurová? A co je poslední? Fialová nebo purpurová? Pokud budete v purpurové vidět barvu, která je mezi fialovou a červenou, pochopíte metaforu osvobození se od duality. Prožít nebe (fialová) na zemi (červená) je možné teprve tehdy, kdy přestanou existovat polarity. Z tohoto důvodu jsou v purpurové čakře uloženy akášické záznamy: mimo dualitu a tedy i falešné soudy, které tento stav vytváří. Je dobré vzít v úvahu i complementární barvu k purpurové - tedy olivově zelenou. Proces otevírání se plnému potenciálu purpurové vede přes pochopení energií komplementární barvy a přes vědomé úsilí o udržení čistoty olivově zelené čakry. V symbolické rovině vidíme starozákonní poselství olivové ratolesti, kterou holubice přinesla Noemovi, i olivový háj, kde se podle Nového zákona scházel Kristus se svými učedníky. V Noemově případě hovoří olivová o naději, že potopa proměnila a očistila zkažený svět. V případě Krista představuje naději, že se učedníci naučí sloužit na zemi a přitom přebývat na nebesích. Kristus řekl: „Buďte z tohoto světa - ale ne v něm“. To je příslib purpurové - přeměna(transmutace) a přepodstatnění (transubstanciace).

Spirituální význam: Purpurová je neblíže Bohu a jako taková představuje vše - věci velké i malé. Všechny mají stejnou důležitost. Jinými slovy tato barva pojednává o nesmírné úctě k posvátnosti všeho života.

Mentální význam: Purpurová je zosobněním péče o často monotónní, ale přesný detail. Navíc člověk v této jednoduchosti nalézá krásu a harmonii. Purpurový člověk možná nebude vlastnit velké množství věcí, ale vše, co bude mít, bude velmi elegantní.

Emocionální význam: Člověk, který integroval purpurovou ví, že je dost dobrý, a dokáže tedy sám sebe ocenit a ohodnotit. Cítí se bezpečný tím, kým je, neboť dobře ví, že má zázemí na rovinách mnohem vyšších, než je naše běžná fyzická existence. Nenechá se tedy příliš ovlivnit názory druhých. Právě touto schopností odpoutat se od všech úsudků a takzvaně dobrých nebo špatných výsledků se takovýto člověk stává velmi harmonickou bytostí - v osobních vztazích i v zaměstnání.

Tělesný význam: Hormonální systém. Pohlavní orgány. (Ranní) nevolnost. Stimuluje tok energie. Purpurová působí na všechny čakry a všechny části těla.

Drahokamy, používané v substancích Aura-somy:

Ametyst.

Klikněte na kteroukoliv barvu v růžici, aby vám přinesla své barevné poselství.
V Aura-Somě se používá čtrnáct barev.

Barevná růžice

ČervenáČiráFialováKorálováKrálovská modřPurpurováModrá
OlivováOranžováRůžováTyrkysováZelenáZlatáŽlutá