23 - Wina Simarion

Číslo motýlí esence: 
23
Skupina: 
3

Andělská léčivá energie. Přináší možnost spolupráce s anděly při léčení a službě. Posiluje citlivost a vnímavost a hluboký vnitřní mír. Esence proměny vlastního já.

Nádherná, andělsky čistá léčivá energie, která je určena pro práci s anděly a s duchovním světem, pro léčení a službu. S touto esencí můžeme rozvíjet mnohé dary vyššího uzdravování, neboť nám dává větší citlivost na energie a aury. Přináší hluboký klid a s prohlubující se meditací i okamžiky naprosté blaženosti. Dokážeme lépe ocenit krásu a rozvineme v sobě jasnost, milosrdenství a úctu ke všem bytostem. S větší ohleduplností, citlivostí a schopností opravdu dávat v sobě vypěstujeme i vnímavost k andělské říši. Dlouhodobým užíváním této esence můžeme dosáhnout velkého duchovního pokroku i schopnosti komunikovat s říší Ducha.