Moudrost lásky

Číslo lahvičky: 
87
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Láska a moudrost na všech rovinách. Neopětovaná láska.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk, který se dovede s ostatními dělit o hluboké vhledy a který bývá nositelem lásky a moudrosti. Vždy je ochoten naslouchat. Je velmi výkonný a často pracuje na pozici spojené s velkým množstvím odpovědnosti. Umí své prostředí zkrášlit a hezké věci ho těší. Dokáže cítit velkou radost. Miluje přírodu. Rozumí novým technologiím. Dokáže velmi dobře koordinovat a dávat rady ostatním lidem.

Ke zpracování: Stále se zamilovává do lidí, kteří mu lásku nevracejí ve stejné míře, v jaké se jim jí dostalo (protože jsou vázáni jinde apod.) Pokud by situace vztahu přála, ani potom by mu lásku neopětovali. Ostatní neustále porušují sliby, které mu dali (také jeho rodiče, přátelé atd.). Možná byl tento člověk zneužíván. Je nedůvěřivý, protože má za sebou mnoho špatných zkušeností.

Spirituální rovina: Vnáší do života uživatele Kristovu energii v nové, uzeměné formě. Pomáhá získat duchovní vhledy a spojuje s hlubokou vnitřní radostí.

Mentální rovina: Zvyšuje výkonnost. Vede k poznání, co je třeba udělat jako první.

Emocionální rovina: Zeslabuje pocit, že mě „nikdo nemá rád“. Vnáší do života sebelásku a otevírá lásce, která přichází zvnějšku. Umožňuje překonat zklamání, stejně jako strach, že člověk nebude dost dobrý. Pomáhá odstraňovat následky šoků, zvláště pokud vznikly v souvislosti se vztahy.

Tělesná rovina: Při problémech s krevním oběhem, s asimilací výživných látek, při veškerých problémech se zažívacím traktem, se žlučí, resp. se zlučníkem. Působí velmi pozitivně na produkci adrenalinu.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého podbřišku a podél pravé části těla - počínaje pravým ušním lalůčkem až po pravý kotník.

Zvláštnosti: Pomáhá v případech zneužívání (viz „zvláštnosti“ u flakónu č. 5) a dále v reirkarnační terapii, ve vztahu k šokům, zneužití a neopětované lásce v minulých inkarnacích. Navazuje kontakt s inkarnacemi u severoamerických indiánů. Tento flakón lidi často přitahuje hned na první pohled. V tomto případě se doporučuje začít jej používat jako první a pak několik dnů vynechat, aby se mohly jeho účinky plně projevit. Poté se doporučuje udělat nový výběr. Je pravděpodobné, že to bude úplně odlišná volba, protože se s problémem neopětované lásky, který předtím vše ostatní zastiňoval, již hodně pracovalo.

Poznámka: Je součástí čakrové sady Nového věku.

Afirmace:

Loučím se s minulostí a vítám lásku