Anděl strážný

Číslo lahvičky: 
44
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Proměna negativity v mír.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk přinášející proměnu, který osvobozuje sebe i jiné. Člověk s mírovým posláním, spojený s Bohem a schopný tyto věci prakticky aplikovat (spolutvůrce). Je si vědom své božské jiskry. Inspirovaný léčitel, spojený se svým vyšším já. Komunikuje laskavě, lehce, ale s hloubkou. Umí se dobře koncentrovat a spolupracovat s jinými lidmi. Musí tvrdě pracovat, aby naplnil svůj životní úkol, ale je přitom šťastný. Je ve spojení s říší andělů, s éterickými rovinami, a umí o tom dobře hovořit.

Ke zpracování: Postrádá vnitřní mír. Nestojí nohama na pevné zemi. Je zoufalý ze záležitostí svého života, ze své existence jako takové a pochybuje o Bohu. Měl těžké dětství, jehož prožitky ještě nezpracoval. Podléhá sebeklamu a utrácí čas v iluzorních představách. Kojí se nadějí, že se vše k dobrému obrátí, dokonce i v situacích, kdy je něco takového zcela nemožné.

Spirituální rovina: Rozvíjí božskou inspiraci a podporu "ze shora". Spojuje člověka s vnitřním proudem a pomáhá mu tomuto proudu důvěřovat. Pomáhá nalézt vlastní životní filozofii, která stojí mimo pevné oficiální struktury (např. náboženství). Navazuje kontakt s „oázou duše“, tzn. poznáním, že "hluboko v mém nitru je místo, z nějž mohu čerpat".

Mentální rovina: Pomáhá integrovat nejrůznější aspekty života. Otevírá mysl „vyšší inteligenci“ např. mimosmyslovému vnímání. Pomáhá uzemňovat. Vymazává staré vzory.

Emocionální rovina: Přináší radost a čistotu motivací, která je nezávislá na tužbách ega. Odstraňuje utrpení pocházející z egocentrismu. Osvobozuje od dětských traumat a od následků tělesného, mentálního nebo sexuálního zneužívání.

Tělesná rovina: Harmonizuje činnost štítné žlázy a hypofýzy. Pomáhá při psychosomatických nemocech, problémech čelisti a šíje, zejména v pravé části.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem krku a podél celé hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: Posiluje lidi, kteří se setkali s UFO, mimozemšťany a anděly a následkem toho se cítí nejistí a ohrožení. Barva lila, která se nachází ve vrchní části tohoto flakónu, se objevuje už jen u dvou dalších flakónů. V aura-somě znamená "lila" světle fialovou. K tématu „zneužívání“ viz také „Zvláštnosti“ u flakónu č. 5.

Afirmace:

Ničeho se nedržím a nic neočekávám.