Archanděl Ambriel

Číslo lahvičky: 
110
Horní barva: 
Dolní barva: 
Čakra: 
Pomander: 

Archanděl Ambriel
B 110 světle starorůžová/tmavě purpurová
Narozen: 31.05.2012 ve 12.hod britského letního času

Archanděl znamení Blíženců
Dvojčata a kosmický Kristus

Ambriel je znám jako kníže řádu Trůnů, vládce 12 hodiny a noci, spravuje 12. dům

Archanděl Ambriel vládne znamení Blíženců a je spojován s kosmickým Kristem. Blíženci dávají tomuto archandělu lehkou, prosvětlující energii. Vztahuje se také k elementu vzduchu, který se rychle pohybuje všemi směry.

Ambriel má na starosti komunikaci na všech úrovních a je tradičně znám jako archanděl ochrany, která vychází z jasné komunikace. Je také spojován s neposuzováním, s vědomím, které nekritizuje, které postrádá to, čemu říkáme „přirozená kritičnost“. Jedná se o komunikaci, která vychází z vnitřní pravdy a nese v sobě vědomé bytí, které dokáže analyzovat bez kritiky.

Ambriel nás přišel inspirovat ke komunikaci, která probouzí ducha a přivádí naše vědomí k vnitřní pravdě. Něžný archanděl, který je ve všech svých aspektech „velmi přímý“. Někdy to vypadá, jako by samotná pravda a jasnost byly konfrontační energií pro vzorce, které ve své podstatě tuto pravdu a jasnost postrádají. Ambriel nás přichází inspirovat, abychom dokázali sdílet svou vnitřní pravdu, projasňovat a pročišťovat zmatky, toxiny pochybností zatemňující nám naši cestu. Žádá po nás, abychom vyjasnili opary nejistoty a rozlišili, co je skutečně v zájmu nejvyššího dobra.

Jasnost vnímání znamená také ochotu podívat se za vnější pozlátko, proniknout za něj, za masky, které se nám předkládají – ať už jsou to masky naše nebo masky, které vidíme na druhých, masky, za které se možná ukrýváme nebo které jsou důsledkem našich projekcí.

Jak navazujeme vztahy s lidmi, s nimiž přicházíme do kontaktu? Vycházíme přitom ze své vnitřní pravdy nebo navazujeme vztah s projekcí a maskou, která není tím nejlepším aspektem nás ani dotyčného člověka?
Ambriel nám pomáhá žít naše sny, projevovat naše dary a stávat se více celistvými.

Využívat a ctít naše intuitivní dovednosti - zvláště při překonávání negativity - být adaptabilní a flexibilní ve všech životních situacích, dokázat slyšet, co je řečeno za slovy, a umět se na činy druhých dívat pozitivně, bez posuzování.

Pro své ochranitelské kvality byl Ambriel často volán k tomu, aby pomohl zažehnat neštěstí a zadržet negativní energii.

Ambriel nás také poučuje o způsobu jakým milujeme - jestli vědomě nebo jinými způsoby. Jeho inspirací bude i vědomá cesta k lásce.

Ambrielovi se rovněž přisuzuje mystika. Mystika, která je inspirací k energii lásky, mystická zkušenost, která se k nám vrací, způsob, jakým stoupá vzhůru a schází dolů. Je to vlastnost, které je těžké porozumět. Dokážeme přijmout okamžiky smutku a radovat se z nich stejně jako z momentů intenzívní radosti? Takováto vyrovnanost nám umožňuje skutečně milovat a proniknout k hlubší úrovni porozumění.

Všichni archandělé nás svým způsobem vedou k tomu, abychom se stali kapkou kosmického Krista, kapkou krve, krvinkou kosmického Krista probouzejícího se ve světě. (V křesťanské tradici tímto způsobem o kosmickém Kristu neuvažujeme). Tímto směrem, k tomuto novému vědomí je orientována také energie archanděla Ambriela.

S láskou, Mike
(zkráceno)
 

plná verze Mikova textu zde