Archanděl Cadkiel

Číslo lahvičky: 
99
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Vstoupit do vod života, do svobody

Pozitivní charakteristika osobnosti: Tato kombinace umožňuje vnést světlo do ženské intuice, podpořit ženský aspekt v nás nepodmíněnou láskou a nepodmíněným přijetím sebe sama. Cadkiel přináší nové kvality elementu vody. Pro mnohé na cestě přináší víru a důvěru v nový začátek, naději do budoucna, která posiluje naši intuici a otevírá nás možnosti žít v radosti, lásce a míru. Pomáhá vytvářet budoucnost plnou radosti, lásky a míru. Člověk s těmito vlastnostmi je průkopníkem svobody, tajným agentem pravdy.

Ke zpracování: Přišel čas zbavit se mnoha věcí a emocí, včetně strachu, a přijmout vše, co leží v našem nitru. Tato lahvička nás učí uvědomovat si, že veškerou lásku nosíme v sobě a nemusíme tedy neustále plýtvat energií a prožívat frustrace. Tyto negativní emoce totiž člověka brzdí na jeho cestě k probuzení, které začíná zevnitř, ne zvenčí.

Spirituální rovina: Pomáhá nám dostat se do kontaktu s tím, čím opravdu jsme, poznat pravý účel našeho života a naše poslání. Představuje štěstí, mír a lásku, kterou máme uskutečnit na zemi i na naší cestě.

Mentální rovina: Pomáhá zbavit se hlubokých nánosů zmatků na úrovni vědomí.

Emocionální rovina: Dává velkou radost, mír a štěstí na cestě k probuzení.

Místa vhodná pro aplikaci: Těsně nad oblastí solar plexu, v pásu kolem celého těla. Také na dolním konci páteře a kolem pánve.

Zvláštnosti: Je součástí archandělské sady. Cadkiel se narodil 26. 2. 1999.

Afirmace:

Přijímám vše, co život přináší.