Archanděl Uriel

Číslo lahvičky: 
97
Horní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Starobylá moudrost zlatého paprsku svítá ve vědomé mysli

Pozitivní charakteristika osobnosti: Uriel je kombinace, která vypovídá o tom, co je v jádru našeho potenciálu, o ušlechtilosti zlaté v našem nitru. Tento člověk vybrušuje a tříbí svou nejvnitřnější podstatu, která pak může naplnit celou jeho osobnost a odhalit jeho pravou službu světu. Probouzí se k hlubokému míru ve svém nitru a nachází i autoritu a sílu, ležící v jeho nejvnitřnějším já.

Ke zpracování: Tento člověk možná blokuje plynutí moudrosti z nevědomí - odmítá uznat sluneční světlo jako zdroj životodárné energie. Možná se nedokáže dostat do kontaktu s pocity v hloubce své bytosti. Jeho přání být užitečný se může projevovat velmi povrchně nebo možná odmítá jakoukoliv formu služby. Srdci není dovoleno na této fyzické úrovni dávat dar lásky, přitom právě ona je tou pravou službou. Možná v sobě skrývá velké trauma, které si ani neuvědomuje, neboť ho poškodilo na nejrůznějších úrovních.

Spirituální rovina: Zlaté světo svítí zeshora. Dávná moudrost svítá ve vědomé mysli. Do hloubek našeho já, do nevědomí, plyne zeshora podpora komunikace. V kontextu dávné moudrosti se začínají odhalovat hluboká mystéria, odhalující potenciál pro probuzení v našem nitru.

Mentální rovina: Tato lahvička vypovídá o jasném pohledu do hloubek našeho nitra. Hovoří o přijímání komunikace shora a o schopnosti rozvíjet ji v tomto chaotickém světě moudře a rozumně.

Emocionální rovina: Pojednává o celkovém našem vztahu k vlastnímu citovému aspektu a o tom, jakým způsobem budeme tyto city vyjadřovat ve své službě světu - ať už má jakoukoliv podobu. Jako by byly nyní schopné vystoupit do vědomé mysli energie lahvičky archanděla Michaela. Světlo naší inkarnační hvězdy svítá do nového dne. Po promíchání dá tato kombinace hlubokou smaragdovou zeleň - připomínka těm, kteří mají světu sloužit srdcem.

Místa vhodná pro aplikaci: Okolo celého trupu, podél čela a vlasového porostu.

Zvláštnosti: Archanděl Uriel se narodil brzy po Raphaelovi - 3. 12. 1996 - aby podpořil jeho energie. Tato kombinace umožňuje vědomě odhalit a rozvinout naši inkarnační hvězdu. Ovšem za předpokladu, že máme uši ke slyšení, oči k vidění a mír, který hledáme, je v našem nitru, a ne mimo nás.

Poznámka: Je součástí andělské sady. Uriel se narodil krátce po Rafaelovi, 3. 12. 1996, aby jeho energie podpořil.

Afirmace:

Dovoluji světlu moudrosti svítit do mé nevědomé mysli.
Dovoluji duchovní komunikaci, aby se vyjadřovala mým srdcem.