Bezvýhradná láska

Číslo lahvičky: 
81
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Soucítění a porozumění. Potřeba lásky a sebepřijetí.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk s mimořádnou intuicí a schopností koncentrace, které projevuje ve všem, čím se zabývá. Všechny jeho aktivity jsou prodchnuty vřelostí, jemností a intuicí. Dokáže soucítit s ostatními a také to vyjadřuje. Umí lásku lehce dávat i přijímat. Má silně rozvinutou ženskou stránku osobnosti. Pomáhá jiným překonat jejich těžkosti. Má zvláštní talent terapeuticky pracovat s páry. Je v dobrém kontaktu se svými pocity a dokáže je otevřeně vyjadřovat. Člověk s výrazným temperamentem a zásobou energie.

Ke zpracování: Touží po lásce. Cítí se být pronásledován. Popírá ženský aspekt v sobě. Nepociťuje vůči sobě žádnou vřelost. Místo aby jednal, pouze reaguje. Neustále se nachází v obranné pozici. Dostává se do obtíží, protože nenaslouchá své intuici.

Spirituální rovina: Otevírá srdce bezvýhradné lásce. Přenáší intuitivní informace do běžného života.

Mentální rovina: Pomáhá lidem, kteří vyrostli bez matky, aby v sobě nalezli mateřskou energii. Přináší nová řešení lidem s konfliktními vztahy.

Emocionální rovina: Stimuluje schopnost přijmout sebe sama.

Tělesná rovina: Při nadváze spojené s hormonálními problémy nebo při nadměrné chuti nebo nechuti k jídlu.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem podbřišku.

Zvláštnosti: Je oporou při rebirthingu. Objasňuje souvislosti vzorců spojených s pronásledováním, ke kterému docházelo v minulých životech.

Afirmace:

Miluji se takový, jaký jsem.