Herečka

Číslo lahvičky: 
66
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Obklopit se krásou.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Odvážný, mírumilovný a veselý člověk. Sám ustoupí, aby se jiní dostali na řadu. Je inteligentní, přemýšlivý a velmi zodpovědný. Podporuje ostatní, je loajální a milující. Intenzivně pracuje na tom, aby nalezl své skutečné já. Má mnoho mateřské energie (v pozitivním smyslu). Používá svou ženskou intuici k tomu, aby pomohl jiným. Uvědomuje si, že život vyžaduje, aby člověk hrál různé role. Sám je zvládá bravurně, aniž by se s nimi příliš identifikoval.

Ke zpracování: Je extrémně zranitelný a citlivý. Příliš často se stahuje do pozadí. Jen obtížně se rozhoduje, co je pro něj důležité. V dětství měl nejrůznější problémy, zvláště s rodiči. Možná tu nechce být (tzn. nechce být inkarnován). Má sklony k přehnanému idealismu.

Spirituální rovina: Pomáhá lidem, kteří se příliš zaměřují na vnější krásu, aby nalezli i krásu vnitřní. Vytváří spojení se skutečným posláním, které je třeba v tomto životě splnit, a dává člověku sílu za ním jít.

Mentální rovina: Pomáhá odpoutat se posedlostí a majetnických sklonů a získanou energii využít jinak a konstruktivně.

Emocionální rovina: Usnadňuje přijímání lásky. Přináší realistický pohled na lidi, především na vlastní rodiče. Pomáhá osvobodit se od nich a tím dává i možnost integrace.

Tělesná rovina: Pomáhá při gynekologických problémech, nespavosti a neurotických bolestech hlavy.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem podbřišku a podél hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: Hercům umožňuje spojit se s podstatou role, kterou mají hrát.

Afirmace:

Dávám pozor na to, kdo stojí na scéně mého života.