Hilarion

Číslo lahvičky: 
53
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Cesta, pravda a život
(toto je míněno doslova, nikoliv jako křesťanský citát)

Pozitivní charakteristika osobnosti: Praktický vědec, který rozumí kosmickým zákonům. Ví, kam jde. Má velmi dobrou paměť a schopnost rozlišování. Ví přesně, kdy je na scestí nebo kdy proces nabral nesprávný směr. Protože se zbavil hlubokého napětí, může lehce vstupovat do změněných stavů vědomí.

Ke zpracování: Nosí s sebou zátěž nejrůznějších pocitů viny. Může být mimořádně závistivý a žárlivý. Cítí se být izolován od ostatních. Věří, že jej ostatní podvádějí. Má za to, že v duchovní oblasti převládá materialismus. Odmítá měnit svá dogmatická stanoviska. Nevidí celek, jehož je součástí - což vede k rigiditě.

Spirituální rovina: Pomáhá navázat duchovní spojení s přírodou a nabýt větší vytrvalosti. Posiluje víru. Pomáhá vnímat nejrůznější aspekty dané situace a nalézt tak správný směr. Prohlubuje duchovní spojení pomocí správného držení těla, správného dýchání atd.

Mentální rovina: Osvěžuje mysl, pokud je zde pocit zaseknutí a uvíznutí. Pomáhá odstranit fobie a skrytou úzkost. Vnáší jasno do situací, kde došlo k podvádění a kde má člověk sklony klamat sám sebe.

Emocionální rovina: Odstraňuje pocity viny. Pomáhá se vypořádat se s žárlivostí a závistí i se strachem, který má vztah k prostoru (klaustrofobie a agorafobie). Pomáhá žít podle vlastní pravdy. Napomáhá tomu, aby se člověk cítil sám se sebou dobře.

Tělesná rovina: Zmírňuje všechny obtíže v hrudi, zvláště astma a bronchitidu. Přináší nové uvědomění si těla (tomu, kdo jednoduše prostě vypadl z koordinace, ale také tomu, kdo prožil nějakou nehodu, šok či znásilnění).

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé krajiny srdeční. Při práci s níže uvedenými terapiemi po celém těle.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. V reinkarnační terapii se daří navázat kontakt s inkarnacemi v Lemurii. Tento flakón si často vybírají lidé, kteří se zabývají manipulativním léčením jako je rolfing, Alexandrova nebo Feldenkraisova metoda.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Nalézám svou vlastní pravdu.