Pallas Athéna a Aeolus

Číslo lahvičky: 
57
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Vzdát se vzorců minulosti.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Umělecky nadaný člověk, který se umí velmi dobře vyjadřovat - ať už psaním, malováním hudbou, tancem atd. Je dynamický a jde s proudem: dělá správné věci ve správném čase. Lehce se vydává na „vnitřní cestu“ (vizualizace, meditace, snění apod.). Disponuje velkou silou, protože mužský a ženský princip jeho osobnosti se nachází v rovnováze. Překonal mnoho těžkostí a je si vědom svých vlastních omezení. Pracuje pro pokrok lidstva, a to v nejrůznějších oblastech (umění, společnost, ekologie). Má přístup k vědění, někdy dokonce i k hmotným věcem z minulosti.

Ke zpracování: Často u něj dochází ke konfliktu mezi rozumem a city. Dává si příliš vysoké cíle. Je pro něj těžké opustit minulost. Mužský a ženský princip jeho osobnosti není v rovnováze, což vede k obtížím s integrováním dalších osobnostních aspektů.

Spirituální rovina: Zpřístupňuje dávné vědění, tvůrčí inspiraci z hlubokých (duševních) úrovní a harmonizuje mužskou a ženskou stránku osobnosti. Ukazuje, ve které části duchovní cesty se člověk nachází. Usnadňuje člověku zbavit se dogmatického myšlení a sdělovat duchovní informace lidským, srozumitelným způsobem.

Mentální rovina: Podněcuje lásku k životu a tím přináší vnitřní mír. Umožňuje člověku zapojit se do proudu. Podporuje pozitivní pohled na hmotnou stránku života a na život vůbec.

Emocionální rovina: Uvádí do souladu mentální a emocionální rovinu. Osvěžuje vztahy.

Tělesná rovina: Pomáhá při všech problémech s menstruací, zvláště při silném krvácení a také při potížích s řečí nebo při dyslexii.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem podbřišku, kolem krku a podél hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. V reinkarnační terapii navazuje kontakt se starověkým Egyptem a starým Řeckem. Pomáhá lépe si vybavovat sny.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Odpoutávám se a důvěřuji.