Sluneční flakón

Číslo lahvičky: 
04
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Otevírá brány k vnitřnímu vědění a vnitřní moudrosti "Poznej sám sebe". Vynáší věci na "světlo denní", aby byly vidět a mohly se řešit.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Má autoritu a velký talent pro řízení a organizaci a dokáže tento talent spojovat s moudrostí. Má přístup k vědění z minulých dob a dovede toto vědění užívat. Je schopen přetvářet vize v realitu. Všímá si také zábavnějších stránek života. Tento člověk si je vědom toho, že je cennější něco vědět než vlastnit.

Ke zpracování: Vnitřně zažívá hluboký strach a bezútěšnost. Osobnost emocionálně nevyzrálá. Tíhne k utopickým představám. Chová se velmi autoritativně a přitom nezrale.

Spirituální rovina: Převádí spirituální myšlenky do konkrétní podoby. Navazuje kontakt s intuicí a vnitřním vedením. Je nositelem „solárního vědomí“. Zvyšuje schopnost vnímání.

Mentální rovina: Pomáhá při fóbiích, jejichž příčiny leží v mentální sféře člověka.

Emocionální rovina: Přináší důvěru, jistotu a radost. Vynikající při nervových depresích a při depresích způsobených strachem.

Tělesná rovina: Přináší zlepšení u chorob nervového systému a páteře, hiatové hernii, chronického revmatizmu, u artritidy a chronického nechutenství, při pocitech odporu, nadýmání, zácpě, diabetu a potížích v klimaktériu.

Místa vhodná pro aplikaci: Ve výši plexu solaris v pásu kolem celého těla.

Zvláštnosti: Patří k „čakrové sadě“. Vazba na čakru plexu solaris. V reinkarnační terapii může pomoci navázat kontakt s inkarnacemi ze starověkého Egypta.

Poznámka: Je součástí základní čakrové sady

Afirmace:

 

Jsem v bezpečí. Vím, že nic nevím.