Archanděl Jeremiel

Číslo lahvičky: 
108
Horní barva: 
Dolní barva: 

B108 – střední Tyrkysová/střední Olivová
Narozen – 14. prosince 2010 12:04 anglického času
Spojen s Vicky Wall.
S Deborou, Královnou bojovnicí a s Bohyní včel
Jeremiel je ochráncem včel

Jeremiel je jedním z Archandělů, kteří se vyskytují v mnoha hebrejských textech. Vzal prý Barucha (autora starých židovských textů) na cestu po různých úrovních nebe. Jeremiel se také považuje za společníka při přechodu z jednoho stavu do druhého. Když se duše po posledním vydechnutí odpoutá od těla, je to právě Jeremiel, kdo na tento proces dohlíží a prostřednictvím anděla strážného a dalších andělů situaci odlehčuje a vnáší do ní milost.

Jeremiel je pomoc a péče při odpoutávání se.

Jeremiel je také anděl, který bývá spojován s pohanstvím ve smyslu starého náboženství. Tento atribut je u archanděla velmi výjimečný: bohyně a její dílo, práce s pradávnými zemskými energiemi a s posvátností země. Tyrkysová a olivová představují obě strany smaragdu srdce.

O Jeremielovi uvažujeme také jako o archandělovi s nejjasnějším viděním, který byl nazýván „Boží oči“. Jasnost vnímání je jedním z Jeremielových darů: božské vidění, vnímání. Ten, který vidí.

Když se podíváme na střední tón tyrkysové, který se nachází mezi světlou a tmavší tyrkysovou, dostáváme se k intenzívní „tvořivé komunikaci ze srdce“ ve formě mediální komunikace, ale také komunikace, která by měla obsáhnout další úrovně bytí. Obzvláště užitečná bude pro lidi, kteří se nacházejí na cestě individuace, na cestě k sobě. Na této cestě pravděpodobně potkáme to, co leží mezi světe olivovou a tmavší olivovou, která tvoří spodní část lahvičky. Jedná se o hořkost tolikrát vyslovenou, že z ní může jednoho dne vyrůst dar odhalující novou pravdu, novou naději. Nabízí nám prožít si světle olivovou, spojit se s ní a pak se jí zpříma postavit: Postavit se hořkosti, proniknout do zklamání zažitých v minulosti, procítit zradu na sobě, pokud jsme se sebou nezacházeli tak, jak bychom podle svých představ měli. Pohled na nové svítání, novou naději a nové možnosti nám pak přinese znovuzrození na cestě individuace, přinášející synchronicitu bytí na správném místě a ve správný čas a dělání správných věcí.

S olivovou je spojený příslib obnovené naděje, ujasnění si našich soudů a úsudků. Posuzování obvykle spojujeme se zlatou barvou, ale s olivovou souvisejí soudy, které se týkají nás samotných, schopnosti rozlišovat, vnímat pravdu a zasnoubit pravdu a lásku, abychom vytvořili novou situaci. Jeremiel představuje naději získanou jasným úsudkem. Pokud se podíváme do minulosti, najdeme lekce z prožitých událostí. Pokud je dokážeme přijmout a pochopit ve správném kontextu, mohou nám přinést novou naději. Jeremielova energie hodně souvisí s lekcemi minulosti a s nadějí získanou jejich přehodnocením.

Naděje Izraele se zakládá na věrnosti jednomu Bohu, skutečnému Bohu Otci/Matce, Stvořiteli všeho, co je. Jeremiel se podobá takovémuto přenašeči víry, důvěry v jeden zdroj, která nám pomůže procítit duchovní život, duchovní účel, s nímž překročíme omezení času a nastolíme své duchovní znovuzrození.

 

„V roce 587 před naším letopočtem došlo k odstranění dvou zásadních věcí: Davidova chrámu a jeho linie ve spojitosti s královstvím –symbolické atributy Bohem vyvoleného národa. Tato ztráta byla větší než jen ztráta národní prestiže. Zpochybnila totiž celé téma výjimečnosti vztahu Izraele k Bohu. Následovalo naprosté přehodnocení celého konceptu izraelského národa jako Bohem vyvoleného.“ Jestliže budeme o Jeremielovi uvažovat jako o součásti tohoto přehodnocování, získáme tím širší obraz a hlubší vhled do jeho/jejích aktivit.

 

Prorocká slova přinášející a posilující naději v dobách těžkostí, strádání a krizí mohou být lékem na lidské zoufalství.

 

Archanděl Jeremiel souvisí také s očistou dogmatu. Jeho aktivita se v životě manifestuje prostřednictvím energie pravé víry. Jeremiel je hlasem, který k nám hovoří v tichu nebo z ticha a dává nám možnost dotknout se srdce a našeho bytí v hlubších rovinách našeho já.

 

Máme pocit, že Jeremiel souvisí také s přebíráním zodpovědnosti a se schopností jednat, přestože se na to necítíme vnitřně připraveni. Poté přichází pochopení nebo vhled a za ním ještě větší zodpovědnost.

 

Dalším tématem je překrucování náboženství falzifikací energie, která by se mohla přirozeně projevovat jiným způsobem. Příkladem je zavrhování sexuality, která podle katolické církve  kazí „náboženství“. Také toto je Jeremielovo téma: ukázat v novém světle témata zneužívání energie a její falzifikaci.

 

Jeremiel je v určitých židovských textech považován za jednoho ze sedmi „ústředních archandělů“. Je znám jako archanděl, který nám pomůže získat vizi prorockého charakteru, vnímat to, co má přijít. Přehodnotit okolnosti, které se nacházejí v procesu změn, dokázat přehlédnout a vyhodnotit, co se stalo, a dojít k novému pohledu založenému na hlubším vhledu do vlastní situace.


Jeremiel je archanděl velkého soucitu a hluboké intuice. Pomáhá nám dosáhnout ke zlatu uvnitř nás, abychom dokázali pročistit to, co leží pod olivovou, najít v ní zdroj, který nás povede k proměně zlata. Pustit minulost, pohlédnout na ni s láskou a něhou, a tím se lépe spojit se změnami a s cíly, které za to stojí.

 

Součástí prorocké funkce Jeremiela je pomáhat nám získat jasnovidnost v našem bdělém vědomí i ve snovém životě. Jasné vnímání bytí, znovunalezení nadšení a důvěry poté, co jsme si prožili pocit ztráty identity.

 

Setkání s Jeremielem změní způsob vnímání našeho života, rozuzlí zamotané myšlenky a pocity a pomůže nám podívat se na situace a okolnosti z nové perspektivy, s novou jasností.

 

Jeremiel souvisí s lahvičkou B20 – s Dítětem hvězd a s B98 – Sandalfonem, neboť se nachází na cestě nazvané poslední soud. Společně s duší sleduje odhalování pozitivních nebo obtížných karmických vzorců, které se před námi objevují na konci naší cesty, kdy dochází k obrození našeho já, v němž se může zrodit nové vědomí.

V Lásce a Světle

M. Booth