Flakón znovuzrození - probuzení

Číslo lahvičky: 
22
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Láska bez závislosti.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Učitel nového věku, prožívající svoji spiritualitu „uzemněným“ způsobem. Je ve spojení s božskou inteligencí a díky tomu se cítí svobodný. Je v kontaktu se svým vlastním aspektem nesmrtelnosti. Své vědomosti dokáže sdělovat srozumitelným způsobem. Vše, čím se zabývá, dělá s odhodlaností a rozhodností.

Ke zpracování: Manipulativní osobnost, která se jeví jako velkorysá, ale která se zajímá jen o vlastní zisk. Za to, co dává, očekává mnohem víc. Dokáže být nemilosrdná. Neustále potřebuje uznání svého okolí. Má v sobě hluboko uložený strach ze zklamání v lásce.

Spirituální rovina: Podporuje duchovní znovuzrození. Přináší hluboké odpuštění sobě samému. Podporuje poznání božské jiskry ve vlastním nitru.

Mentální rovina: Pomáhá od identifikace s vlastním stínem. Podporuje optimističtější pohled a formulaci nových životních cílů. Pomáhá dobrat se poznání, co je to láska.

Emocionální rovina: Redukuje přehnanou potřebu lásky. Umožňuje vyrovnat se s neopětovanou láskou a s problémy, jež v souvislosti s tím vyvstávají. Pomáhá zvládnout strach, šoky, závislost a spoluzávislost.

Tělesná rovina: Vyrovnává činnost žláz, zažívacího systému a pokožky.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Zvláštnosti: Při rebirthingu pomáhá klientům i terapeutům, aby se na proces lépe naladili. Substanci dobře odráží citát z bible:„Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. “

Afirmace:

Vdechuji lásku, vydechuji lásku.