Láska a světlo

Číslo lahvičky: 
23
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Opětné získání sebelásky.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Má silnou potřebu sebepoznání a také se ho snaží uspíšit (např. terapií, meditací atd.). Akceptuje svůj osud pozitivním a praktickým způsobem. Disponuje množstvím síly, ale tuto sílu projevuje něžností, vřelostí, soucitem a schopností lásku dávat i přijímat.

Ke zpracování: Je velmi nejistý. Necítí se být milován. Pořád se u něj objevují nové symptomy nemocí, protože jako dítěti se mu dostávalo pozornosti jen tehdy, když byl nemocný. Tento vzorec chování si uchoval.

Spirituální rovina: Je zdrojem spirituální síly, energie i harmonie. Uvolňuje cestu bezvýhradné lásce.

Mentální rovina: Pomáhá porozumět sobě samému, zbavit se nesprávného sebepojetí a iluzí o sobě.

Emocionální rovina: Dovoluje překonat pocity frustrace a marnosti, když láska nedojde svého naplnění. Uvádí do pohybu zablokovanou komunikaci. Pomáhá se oprostit od pocitů viny a nejistoty. Obnovuje lásku k sobě samému, když člověk v důsledku odloučení nebo rozvodu neví, co si počít.

Tělesná rovina: Zmírňuje obtíže u alergií. Harmonizuje činnost žláz, zvláště v období puberty a klimaktéria.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého podbřišku. V těžkých emocionálních situacích kolem srdeční krajiny, při spirituálních a mentálních problémech podél celé hranice vlasového porostu.

Poznámka: Jediný flakón, který obsahuje starorůžovou

Afirmace:

Jsem v harmonii se životem a život je v harmonii se mnou.