Flakón moudrosti - Eldorádo

Číslo lahvičky: 
41
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Asimilace.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Pěstitel v nejlepším slova smyslu a ve všech oblastech života - tedy člověk, který seje a sklízí, žije v souladu s rytmem přírody, na věci se dívá přirozeným způsobem atd. (To vše může být míněno doslovně nebo obrazně.) Miluje dobrodružství. Cítí se velmi šťasten. Ve všech těžkostech objevuje možnosti růstu. Nachází radost v jednoduchosti. Pomáhá druhým začít nový život. Je ve spojení se svou vnitřní moudrostí. Od sebe i od druhých toho hodně očekává, ale zároveň mu příliš nevadí, když se jeho očekávání nesplní.

Ke zpracování: Je posedlý pochybnostmi o sobě samém a starými vzorcy. Má problémy s materiální stránkou života, zvláště pokud jde o jeho touhu po luxusu. Není schopen prožívat radost a trpí velkými vnitřními konflikty. Inklinuje k závislosti ve vztazích. Zaměřuje se pouze na to, co mu jakoby přísluší, místo aby sám něco dal. Hromadí v sobě pocity viny a obviňuje ostatní.

Spirituální rovina: Pomáhá prosvětlit všechny části osobnosti. Usnadňuje přijímání prány (životní energie). Odhaluje vlastní pravdu. Vede ke správnému (spravedlivému) mluvení, jednání i žití“. Zpřístupňuje dávnou moudrost.

Mentální rovina: Vyrovnává logiku a intuici. Zlepšuje schopnost pečovat o sebe i o druhé. Pomáhá získat to, co by člověk chtěl a potřeboval, a pomáhá i převzít zodpovědnost za důsledky uspokojení těchto tužeb.

Emocionální rovina: Dává pocity štěstí dokonce i těm, kdo už jsou šťastni. Pomáhá překonat hořkost a konstruktivně zvládnout zmatek. Vnáší svěží vánek do ochromujících situací. Konstruktivním zvládnutím strachu otevírá člověka radosti a veselí.

Tělesná rovina: Zklidňuje problémy s ledvinami, zvláště tam, kde tělo zadržuje vodu. Působí i na kožní choroby a potíže s páteří. Tuto substanci lze zvláště doporučit tehdy, je-li tělo trochu zaneseno jedy.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Zvláštnosti: Dokáže rozpustit blokády ve střední části těla.

Poznámka: Je součástí čakrové sady Nového věku.

Afirmace:

Hledám a nacházím zlatý poklad na konci duhy.