El Morya

Číslo lahvičky: 
50
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Připravenost prožívat od této chvíle svůj život
v souladu s větším celkem.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Průkopník, nezištně se angažující. Žije v souladu se svým smyslem života, svým osudem i svou duší. Důvěřuje Bohu i životu. Je vysoce duchovně rozvinutý a jeho láska proudí do celého světa. Má velký talent pro komunikaci všeho druhu. Velmi dobře se vyzná v numerologii a astrologii. Má jasnou mysl. Dovede lehce odpouštět (sobě i jiným) a prožívat velkou radost. Dokáže si udržet dostatečný odstup, který mu umožní přímý přístup k podvědomí.

Ke zpracování: Dosud nepřekonal velké problémy z minulosti, související s jeho otcem. Možná byl mentálně zneužíván (určitá forma vymývání mozku, v silnější nebo slabší míře, ke kterému ale nemuselo docházet ze strany otce). Stále by chtěl, aby se o něj někdo staral. Všechny věci v životě vidí negativně. Necítí se být sám se sebou v míru a má pocit, že je odříznut od svých (kulturních) kořenů. Člověk blokovaný na všech rovinách.

Spirituální rovina: Zviditelňuje a uskutečňuje víru, neboť ukazuje, v co člověk skutečně věří. Přináší duchovní inspiraci a spojení s vlastním smyslem života. Pomáhá vytvářet soulad mezi osobní vůlí a vůlí boží. Pomáhá otevírat se světlu a novým skutečnostem, které zapadají do dnešní doby.

Mentální rovina: Podporuje integraci mužského aspektu osobnosti a harmonizuje příliš analytický způsob nazírání. Vyrovnává a vyjasňuje problémy s autoritou.

Emocionální rovina: Přináší hluboký mír a sebeodpuštění. Vyrovnává emocionální extrémy. Odstraňuje blokády, zejména ty, které jsou spojené s řečí a mluvením.

Tělesná rovina: Harmonizuje štítnou žlázu, pomáhá zvláště dětem při zánětech v krku. Ochlazuje a uklidňuje v nejrůznějších souvislostech.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého krku.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů.

Poznámka: Patří k mistrovské sadě a rozšířené čakrové sadě

Afirmace:

Nechť se tvá vůle děje skrze mne.