Lady Portia

Číslo lahvičky: 
59
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Spravedlnost a schopnost rozlišovat.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Vynikající řečník s vysoce rozvinutým citem pro rozlišování, spravedlnost a vyváženost. Vyzná se ve strukturách minulosti, zejména pokud jde o náboženství, přitom se ale zaměřuje na budoucnost. Jedná nezištně. Je laskavý a zároveň má vůdčí schopnosti. Svůj humor a radost přenáší na lidi kolem sebe. Nachází se v procesu probouzení se a hledat mu přináší radost. Je vděčný za to, co mu život nabízí. Říká lidem, co potřebují slyšet.

Ke zpracování: Nevidí, co už vytvořil, a zaměřuje se pouze na to, co je ještě potřeba udělat. Neustále se kritizuje a odsuzuje. Příliš mluví. I když je velmi schopný a všestranně nadaný, nedokáže vidět, čeho by mohl dosáhnout. Nemá žádnou radost ze života. Nosí v sobě pocity viny. Často trpí nadváhou.

Spirituální rovina: Navazuje spojení s vlastní pravdou. Přináší štědrost, vděčnost a schopnost rozlišovat v duchovní oblasti. Pomáhá zbavit se návyku neustálého kritizování a zatracování sebe i ostatních.

Mentální rovina: Ruší staré modely a povzbuzuje k novému chápání i k novému porozumění sobě samotnému. Pomáhá oprostit se od přemíry analytického způsobu myšlení.

Emocionální rovina: Pomáhá chápat, že některých věcí v životě nelze dosáhnout. Jemně čistí emocionální oblast. Je zdrojem radosti a pomáhá překonat strach. Zvláště strach z toho, že člověk není dost dobrý.

Tělesná rovina: Podporuje vyměšování střevním traktem a močovým ústrojím. Zmírňuje kožní problémy, zvláště v pubertě.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého podbřišku.

Zvláštnosti: Pomáhá terapeutům a klientům při rebirthingu především tam, kde už klient získal určité zkušenosti.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Rozumím zákonům života a rostu.