Maha Chohan

Číslo lahvičky: 
62
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Spojení mezi intelektem a duchovností

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk výrazně nadaný inspirací a intuicí, schopný kreativním způsobem vyjádřit, co cítí ve svém srdci (tancem, zpěvem, psaním atd.). Je skromný a pokorný, má rád lidi a zná sám sebe. Jde svou cestou, naslouchajíc vnitřnímu hlasu, jenž přichází „shůry“. Díky tomu dokáže pomáhat ostatním. Má silné spojení s krystaly a minerály, zvláště s křišťálem. Je v kontaktu se svým nevědomím. Má řečnické nadání a velký talent pro práci s počítači i ve sdělovacích prostředcích.

Ke zpracování: Má sklon se obviňovat a trestat za všechno možné. Bojí se vyjádřit své pocity, což vede k tělesným problémům. Miluje nesprávné lidi. Možná má zlomené srdce, které si ještě nevyléčil. Má problémy se všemi moderními aparáty, např. s počítači (technofobie).

Spirituální rovina: Pomáhá dostat na „horní rovinu“, ze které člověk vidí mnohem jasněji. Osvobozuje od strachu a umožňuje oprostit se od starých vzorců. Usnadňuje komunikaci s vnitřním i vnějším prostorem. Navozuje pokoru a důvěru v "proud“. Pomáhá zbavit se podvědomého tlaku.

Mentální rovina: Uvolňuje tvůrčí blokády. Posiluje lidi, kteří jsou příliš vnímaví vůči šokům a přináší jim podporu. Pomáhá člověku potlačit tendenci k trestání sebe sama.

Emocionální rovina: Pomáhá léčit zlomené srdce a zpracovávat minulost. Je užitečná pro lidi, kteří milovali někoho, kdo pro ně nebyl vhodný, aby se s touto bolestí lépe vyrovnali. Zeslabuje pocity oddělenosti.

Tělesná rovina: Harmonizuje činnost brzlíku. Uklidňuje srdce. Pomáhá při astmatu, bronchitidě, při problémech s řečí a s vystupováním na veřejnosti.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého hrudníku a krku.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Vztahuje se k Uranovskému principu.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Jdu s proudem života.