Triumf

Číslo lahvičky: 
74
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 


Vnášet jasno do složitých emocionálních situací.


Pozitivní charakteristika osobnosti: Šťastný, veselý, mírumilovný člověk, pro něhož je důležitá harmonie a rovnováha i nalezení smyslu života. Mluví pravdu i tehdy, dostává-li se tím do těžkostí. Netrpí žádnými předsudky a díky tomu přináší ostatním lidem spoustu vřelosti. Věří, že láska je elixírem života. Bere si ponaučení ze svých chyb. Je velkorysý na všech úrovních, zejména pokud jde o čas. Je v kontaktu a v souladu se svými city.


Ke zpracování: Často říká: „Ty mě nebereš vážně!“ Potřebuje velmi mnoho pozornosti a uznání. Emocionální stránka života mu přináší zklamání. Silně vnímá své nedostatky. Nechce se s ostatními dělit o své zkušenosti a čas. Nerozumí sobě ani jiným. Neumí vyjádřit své pocity. Má tendenci kritizovat a odsuzovat druhé.


Spirituální rovina: Zpřístupňuje nejhlubší vědění a pomáhá odhalit vlastní pravdu. Pomáhá dospět ke skutečnému poznání sebe sama. Díky tomu může člověk přijít na to, co potřebuje udělat, aby postoupil na duchovní cestě (praktikovat jógu, více se spojovat s přírodou apod.). Přináší duchovní velkorysost - pomáhá například pochopit, že k Bohu se člověk může dostat mnoha různými cestami.


Mentální rovina: Napomáhá lepšímu sebeporozumění a zmírňuje sebekritiku. Přitom však člověku dovoluje poznat, co by měl u sebe změnit. Rozvíjí schopnost rozlišování.


Emocionální rovina: Osvětluje staré emocionální vzorce (rovněž z minulých životů). Vynášíje na denní světlo, aby bylo možné na nich pracovat. Pomáhá překonat citová zklamání i úzkost z budoucnosti, zejména v záležitostech srdce.


Tělesná rovina: Pomáhá při křečových žilách, křečích, kožních problémech, zažívacích a nervových obtížích i při všech emocionálně podmíněných chorobách.


Místa vhodná pro aplikaci: Kolem oblasti srdce a plexu solaris.


Zvláštnosti: Tento flakón je hodně spojen s emocemi. Pomáhá hlavně při emocionálních problémech a doporučuje se zvláště na začátku nového vztahu.


Afirmace:


 Cesta je cílem.