Archanděl Michael

Číslo lahvičky: 
94
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Odevzdání individuální vůle Vůli Boží, bytí s Bohem

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk, který chápe, že malé já (žlutá) musí být ochotné žít v souladu s božím plánem (modrá). Je ochotný odsunout své potřeby na druhé místo, neboť upřednostňuje větší dobro a mír obsažené ve Zdroji. Tento člověk důvěřuje procesu života a hledá dobrý aspekt všech situací. Dokáže se proto povznést nad všechna posuzování a připoutanosti, vyměnit je a odevzdat vědomí „Já jsem“. Tento člověk dokáže poskytnout sobě i druhým prostor, čas a porozumění, kterých je zapotřebí k tomu, aby člověk mohl žít vlastní integritu a světlo.

Ke zpracování: Tato kombinace nám možná napovídá, že už nepotřebujeme sahat po identitě založené na identifikaci s rolemi a starými vzorci chování. Pokud tyto vzorce důkladně prozkoumáme, nakonec nad námi ztratí svou moc. Tato lahvička nás učí prožívat plnost vlastního já a nalézat v sobě jednotu, soucítění a přijetí sebe sama. Archanděl Michael se často zobrazuje s mečem odsekávajícím nečistoty našeho nižšího já, s mečem, kterým zahubí draka ležícího u jeho nohou. Ve skutečnosti však jeho meč metaforicky představuje vhled a soucit. Vyšší vůli ve vztahu k vůli nižší. Tím tato lahvička vyzývá člověka k bitvě největší, k bitvě za to stát se jedním a odpoutat se od ega, od našeho menšího já. Všechno, co odmítáme, nás odděluje a brání našemu znovusjednocení s jediným zdrojem, s Bohem. Pomáhá nám odstranit zmatky a nalézt klid a mír.

Spirituální rovina: Nacházíme zde první dva mistry: El Moryu (světle modrá) a Kuthumiho (světle žlutá), kteří společnými silami pečují o tuto planetu a o bytosti, které na ní žijí. Spojením jejich energií dostáváme světle zelenou (Mistra Hilariona). Vzniká tak mocná trojice, která nám připomíná „cestu, pravdu a světlo“, projevující se v našem nitru jako božská úroveň integrity. Tato lahvička představuje spojení mezi říší andělů a lidí.

Mentální rovina: Jsme vyzýváni jít hlouběji, důvěřovat, že se stane "Tvá vůle". K tomu je nutné opustit čistou logiku (žlutá) a naladit se do stavu boží milosti (modrá), v němž vyjadřujeme naši pravdu. Jsme-li ochotni vydat se na cestu do vlastního nitra za Pravdou, poskytne nám archanděl Michael porozumění a radost.

Emocionální rovina: Tento člověk se má oprostit od nižších emocí, které způsobují odpor, a nahradit je emocemi vyššími. Má přesunout energii do vyšších úrovní vědomí, kde nabyde důvěry, že vesmír přináší dobro všemu živému - včetně člověka. Má se plně odevzdat službě na vyšších úrovních.

Místa vhodná pro aplikaci: Podél páteře od solárního plexu až ke spodní části krku, kolem celého těla.

Zvláštnosti: Je to poprvé, kdy se modrá - čistá a jednoduchá - objevila nad žlutou. Pozoruhodné je, že tyto barvy jsou dvě primární, které se vyskytují ve všech ostatních barevných kombinacích. Světlé formy těchto barev (více světla) ukazují naléhavost otázky uchopení potenciálu, kterého může země dosáhnout - přijmeme-li skutečnost, že „jsme Jedním a jako Jeden celek musíme žít“.

Poznámka: je součástí andělské sady

Afirmace:

 

Zbavuji se strachu a důvěřuji vyšší vůli.