Archanděl Jofiel

Číslo lahvičky: 
101
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Ukotvit na zemi pocitovou stránku naší bytosti.
Proces rozvíjení srdce.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Představuje světlo vstupující do srdce, novou vibraci srdce a jeho rozšíření - tedy to, co je nad a pod smaragdovou barvou srdečního centra. Přináší možnost skutečného pozdvihnutí srdce a jeho nového napojení. Slaďuje vzájemné působení mužského a ženského aspektu v nás samotných. Podporuje celý proces rozvíjení srdce. Přináší zvýšenou vnímavost, která nám umožňuje vidět mnoho aspektů dané situace. Představuje člověka, který je napojen prostřednictvím pocitové stránky vlastní bytosti a dokáže tuto schopnost ukotvovat ve světě. Tento člověk vyzařuje důvěru a komunikuje srdcem, s pomocí intuice. Podařilo se mu proniknout skrze všechna omezení.

Ke zpracování: Silné pocity závisti a žárlivosti mohou bránit uvědomění. Tato lahvička pomáhá zpracovat pocity nedostatečnosti, obavy, že nejsme dost dobří. Možná zvýrazní potřebu překonat naše omezující názory a nedostatek porozumění, aby se srdce mohla otevřít sobě navzájem. Možnost objevení nových rovin důvěry.

Spirituální rovina: Důvěřovat ženskému intuitivnímu aspektu v nás samotných, abychom byli schopni proniknout k dalším dimenzím naší bytosti. Otevírá se zde možnost skutečného začátku nového milénia, příchod dlouho očekávaného světla v srdečním centru.

Mentální rovina: Pomáhá nám vymanit se z neustálého hodnocení a posuzování a umožňuje tak vnést mír do podvědomé, nevědomé mysli. S touto lahvičkou se učíme překonávat strach pramenící z nedůvěry, z neochoty otevřít se novému. Umožňuje nám podívat se tváří v tvář pravdě o nás samotných, abychom se dostali do spojení s Vyšší Vůlí. Jemně nám pomáhá poznat některé z našich zastaralých postojů a názorů, které nás často z temného kouta našich zkušeností ovládají a řídí.

Emocionální rovina: Umožňuje vyšší komunikaci prostřednictvím citů, pomáhá je propojovat s vyšším účelem naší duše.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé hrudi.

Zvláštnosti: Součást Archandělské sady. Aspekt nebo verze Srdečního flakónu B3. Jofiel se narodil v pravé poledne 14. 12. 2000.

Afirmace:

 

Vnímám všechny své city. Tyto city mi pomáhají slyšet v nitru malý tichý hlásek.