Archanděl Daniel

Číslo lahvičky: 
111
Horní barva: 
Dolní barva: 

Archanděl Daniel

B 111  střední královská modř/střední olivová

Narozen: 14.12.2013, ve 14.02

 

Daniel nám pomáhá rozlišovat mezi tím, co je skutečné a co není. Pomáhá zaměřovat naše sny a cíle takovým způsobem, abychom je mohli aktivně uskutečňovat, bez zbytečné ztráty energie nebo času.

Tento archanděl napomáhá komunikaci a jejímu plynulému proudění, bez překážek, které jsou někdy způsobené naší zbrklostí, ukvapeností a nadšením. Jasná řeč a komunikace je zvláště důležitá při vyjadřování soucitu a našich skutečných citů. Nalezneme-li způsob, jak soucítit sami se sebou, možná pak tento soucit začne přetékat i do okolního světa. Právě soucítění se sebou samým je téma, se kterým nám Daniel může hodně pomoci.

Daniel nám pomáhá pobývat ve správném prostoru a být sami sebou. Být tím, kým doopravdy jsme, a to za každých okolností – přestože nám možná na dané situaci hodně záleží. Pokud si nejsme jisti svou identitou nebo pokud jsme ji zakrývali a nepoužívali správným způsobem, pomůže nám Daniel tuto svou pravou identitu nalézt v hloubi naší bytosti.

Tento archanděl nám přináší pocit lehkosti a volného plynutí. Pomáhá rozpouštět úzkosti a strachy a do sféry jeho působnosti patří také oblast justice a práva. Jeho základním úkolem je předávání lásky ve všech jejích aspektech a kvalitách.  Jeho milost dokáže usmířit a vyléčit příčiny nejrůznějších obtíží a zranění. K Danielovým kvalitám patří pravda a harmonie. Pomáhá nám vidět situaci v jasném světle, abychom dokázali správně jednat.  Vyjasňuje vztahy a komunikaci a v případě obtíží, klamů a skrytých manipulací vynáší tyto skutečnosti na povrch.

Daniel je strážce a ochránce a jedním z jeho úkolů je podporovat také naše osobní strážné anděly. Dalším jeho nedávným úkolem byla pomoc při stavbě časových mostů mezi galaxiemi, po kterých mohou archandělé cestovat z jedné galaxie do druhé, dokonce i mezi jednotlivými vesmíry.

Daniel je spojený se smaragdem srdce a je považován za součást skupiny, která se nazývá „Smaragdoví archandělé“.  Tato skupina inspiruje lidi k holistickému a mírumilovnému životnímu stylu, v harmonii se zemí a s její současnou energií.

Daniel nabídl své energie pro tuto lahvičku jako předznamenání nového časového cyklu, do kterého jsme vstoupili. Byl k tomuto úkolu povolán archandělem Michaelem, Gabrielem a dalšími, neboť je důležité, aby pomohl zemi i lidstvu jako celku tímto obdobím projít. Jeho specifikem je energie smaragdu srdce, harmonie a lásky vytvářená systémem zemské mřížky a naším energetickým systémem a jak se toto celé promítá do hlubších rovin lásky. Daniel je úzce spojen s energiemi Venuše a inspiruje rovněž reformní snahy a odboje.

Pokud se Daniel objeví v konzultaci, pak se bude určitě jednat o téma blízkých vztahů, manželství nebo partnerství, neboť tyto záležitosti patří také k jeho hlavním zájmům. Jasnost ve vztazích.

Ve vztahu k mikrokosmu představuje Daniel možnost nechat věci plynout spolu s dechem. Nadechovat božskou lásku, soucítění, péči a vřelost a vydechovat bolest a strach, zranění a zrady minulosti a najít nový pocit jasnosti. Daniel nás podpoří, abychom dokázali snáze obstát v situaci, kdy láska, kterou dostáváme, není taková, jakou bychom potřebovali, chtěli nebo si zasloužili. Daniel rovněž inspiruje změny v nás, ale i v našich vztazích ve světě.