Archanděl Chamael

Číslo lahvičky: 
104
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Láska, obdiv a vděčnost.
Posílení srdce a ženského aspektu.

Chamael patří k sedmému paprsku - růžovému či purpurovému. Jeho barvy - perleťová růžová s purpurovou jsou kombinací, která je pro naši dobu zcela výjimečná. Přináší řešení konfliktu mezi láskou a válkou. Zrodil se, aby na naší planetě pomohl řešit a posílit ženský aspekt. Pomáhá těm, kteří provádějí hlubší práci sami se sebou, aby dokázali zaujmout roli nezaujatého pozorovatele a proniknout hlouběji do ženské vnímavosti. V jeho barvách se objevuje další perleťový tón - stříbrný. Stříbřité částečky pomáhají přinášet do vědomí ženskou intuici a s ní i možnost léčení ženského aspektu, přehodnocení a nové chápání světla z hlubších rovin vnímavosti.
Chamael může být nápomocný při rozvíjení srdce a otevírání smaragdu srdce. Pomáhá s kvalitami soucítění, zlepšuje komunikaci, vyrovnává lásku k sobě se schopností tuto lásku přenášet na druhé. Pomáhá léčit rozštěp v základní rodině, překonávat konflikty a obnovovat harmonii s těmi, s nimiž jsme byli v rozepři.
Růžová energie v horní části lahvičky má v sobě schopnost odpoutanosti a představuje také energie perlorodky - utrpení oddělenosti části nás samotných, které jsme vytvořili svými tužbami a neuspokojeným chtěním - tedy nesprávnou identifikací. Růžová energie nás přenáší do hlubších rovin sebepřijetí, kde může toto utrpení zmírnit. Identifikaci zde chápeme jako postoj posuzování sebe či ostatních, nebo jako stav, který je jakýmkoliv způsobem negativní a odvádí naše „Já“ do oddělenosti.
Chamael, jeden z božských knížat, nám přišel pomoci s posílením dobrých úmyslů, zvláště v práci na sobě samých. Někdy bývá také považován za jednoho z knížat ctnosti a za vůdce všech archandělů. Chamael je jedním ze sedmi archandělů u Božího trůnu. Říká se o něm, že je „jedním ze svatých andělů, které Bůh pověřil, aby se starali o ty, jenž směřují vzhůru“. Chamael vytváří světlo ve fyzickém světě a d