Energetická záchrana

Číslo lahvičky: 
89
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Získat léčivou energii

Pozitivní charakteristika osobnosti: Odhodlaný člověk s velkou zásobou energie. Dokáže dodávat ostatním energii svou přítomností. Vlastní sexuální energie zasvětil růstu vědomí. Překonal problémy v sexuální oblasti. Dokáže léčit energií (šiatsu, akupunktura atd.) Vyzná se v peněžních záležitostech a také v optimálním využívání času. Lehce zvládá věci, které jsou pro ostatní velmi obtížné.

Ke zpracování: Má velké problémy se svou sexualitou a s tím souvisejí i všechny jeho ostatní problémy. Obtížně také zvládá běžné věci každodenního života. Má tendenci ke hněvu i k neustálému ospravedlňování sebe sama. Pokud ve vzteku někoho zraní, snaží se sám sebe omluvit.

Spirituální rovina: Probouzí energii kundalíni, skutečné Já, logos v nás samotných. Posiluje léčivé energie. Urychluje osobní růst.

Mentální rovina: Napomáhá k rozhodnosti. Mění způsob, jakým se člověk vyrovnává se vztekem, který přichází z vnějších zdrojů. Mění také způsob jednání v peněžních záležitostech.

Emocionální rovina: Pomáhá lépe zvládat vztek a frustrace. Podporuje léčení sexuálních problémů. Odstraňuje hněv, zvláště spojený s mezilidskými vztahy. Pomáhá při naprostém sebeodmítání, zvláště je-li vyvoláno nějakým emocionálním problémem.

Tělesná rovina: Vhodný při sexuálních problémech, zvláště u frigidity a impotence. Pomáhá po elektrických šocích, také po „terapeutických“ elektrošocích. Může oživit extrémně letargického člověka. Posiluje imunitní systém.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého podbřišku.

Zvláštnosti: Flakón se zrodil 26. Července 1992, když kalendář starých Mayů ukazoval ukončení důležitého cyklu. Proto se také v Anglii tento flakón nazývá „Time Shift Bottle“ (Lahvička měnící se doby). Hodí se pro tantrická cvičení. Pomáhá lidem pracujícím s energiemi Země. Chrání před negativním zemským vyzařováním (neznamená to však, že by opatření na konkrétní praktické rovině už byla nadbytečná).

Poznámka: Je součástí záchranné sady

Afirmace:

Energie následuje záměr.