Flakón esejců

Číslo lahvičky: 
11
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Zažít pocit  bezvýhradné (sebe)lásky.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Velmi silná dynamická osobnost, z níž vyzařuje výjimečná vřelost a něžnost stejně jako soucítění, schopná opravdu milovat. Léčitel a učitel nového věku. Také na spletité situace se dívá jako na podněty k růstu a na sebe samotného pohlíží i za těžkých podmínek stále přátelsky.

Ke zpracování: Je extrémně ješitný a domýšlivý, zvláště ve spirituální oblasti. Vzdal se veškerých nadějí. Připadá si úplně neschopný. Namlouvá si, že jednal správně, ačkoliv každý dobře vidí, že udělal chybu.

Spirituální rovina: Pomáhá odbourat duchovní povýšenost. Stimuluje intuitivní ženskou energii a stará se o to, aby ji byla dotyčná osoba schopna jasně projevit. Otevírá poselstvím z jiných dimenzí. Tato kombinace přináší hlubokou duchovní lásku. Čirá (stříbrná) je symbolem jasnosti - stříbrná šňůra - dává jasnost vize a účelu a duchovní uvědomění. Během vývoje duše se v důsledku hromadění karmy a tvrdých zkušeností ztrácí mnoho sebelásky. Tento flakón ji pomáhá znovu nalézt.

Mentální rovina: Pomáhá překonávat pochybnosti o sobě, vybudovat si sebedůvěru a nalézt jasný pohled na svět. Umožňuje hlavně lidem, kteří mají tento flakón v první pozici, stát se nezávislými na mínění druhých a na jejich uznání.

Emocionální rovina: Otvírá sebelásce, lásce k ostatním a odpuštění sobě a druhým lidem. Pomáhá překonat psychosomatické nemoci a úzkosti z dětství. Umožňuje vyrovnat se se zklamáním z toho, když člověk příliš mnoho dával a nedostal nic zpět.

Tělesná rovina: Čistí, zbavuje jedů a harmonizuje hormonální systém. Pomáhá při ušních chorobách, zejména u dětí, a také při menstruačních obtížích a rovněž při obtížích v dolní části zad.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem beder, v podbřišku, kolem spodní části zad. Je možné ji také aplikovat po celém trupu a krku.

Zvláštnosti: Patří k sadě dítě Nového Věku. Působí jako „mezilék“, tzn. připravuje cestu, když jiné substance Aura-Somy (ještě) nepůsobí. V reinkarnační terapii umožňuje vstoupit v kontakt s inkarnacemi u esejců. Může také ženě, která si přeje mít dítě, pomoci při početí.

Poznámka: Patří k sadě dítě Nového Věku

Afirmace:

Miluji se takový, jaký jsem.