Lao-c a Kvan-jin

Číslo lahvičky: 
60
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Nalézt tak hluboký mír, že je člověk schopen akceptovat vše,
co mu život postaví do cesty.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Dosáhl moudrosti, protože neustále klade životu i sám sobě otázky (je to míněno v pozitivním smyslu). Je ve spojení se svým nejhlubším nitrem. Dovede rozpoznat lekce skrývající se v těžkých situacích. Na jedné straně je obklopen charizmatickým klidem a sám se vyznačuje charizmatickým tichem, takže může těmito vlastnostmi velmi pozitivně ovlivňovat nejrůznější situace, ale na druhé straně je radost s ním hovořit. Dokáže realisticky hodnotit své schopnosti. Dovede velmi dobře přijímat a je tedy schopný i dávat (např. tím, že někomu naslouchá a tím ho podpoří). Má silnou osobnost.

Ke zpracování: Dává příliš mnoho a neuvědomuje si, že se vyčerpává. Velmi dá na mínění jiných a následkem toho se cítí rozpolcený a oddělený. Vlastní kvality skrývá. Je pro něj těžké sdělit, co mu leží na srdci, což jsou hlavně nevyplakané slzy. Nemá cit pro proporce, tzn. že přisuzuje příliš velký význam detailům.

Spirituální rovina: Přináší pocit míru. Osvobozuje od omezení. Pomáhá udržovat vnitřní světlo - tedy vědomí toho, že v nitru člověka je něco živého, co nelze zničit.

Mentální rovina: Vnáší do vědomí kořeny podvědomého utrpení a tím pomáhá se od tohoto utrpení osvobodit. Usnadňuje sebezkoumání a podporuje člověka, aby mohl dosáhnout pozitivních výsledků, které napomáhají růstu.

Emocionální rovina: Uklidňuje při nadměrné impulzivnosti. Pomáhá vyjadřovat emocionální problémy.

Tělesná rovina: Uklidňuje a chladí při infekčních nemocech a při horkosti v určitých částech těla. Působením na psychiku zmírňuje problémy s řečí, které mají tělesnou příčinu (např. vrozený rozštěp patra). Neznamená to, že rozštěp patra vyléčí, ale pomůže zmírnit ostýchavost.

Místa vhodná pro aplikaci: Nanáší se kolem krku.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Může působit jako „mezilék“ a přípravný prostředek pro jiné lahvičky aura-somy (viz vysvětlení k flakónu č. 11).

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Osvobozuji se od všeho, co mě omezuje.