Mír v nové době

Číslo lahvičky: 
12
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Mírumilovná, přátelská komunikace.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk, který dokáže jednat s mírumilovným, a přesto emotivně procítěným postojem. Je v úzkém kontaktu se svými pocity a svou instinktivní inteligencí. Pečuje o ostatní a nosí jejich břemena a přitom s nimi cítí hluboké spojení. Má jasnou představu o účelu svých činností. Cítí vedení a dokáže o tomto pocitu mluvit, jakož i o svých intuitivních vhledech. Má spisovatelské nadání.

Ke zpracování: Egocentrik, který se uzavírá duchovním věcem. Možná také proto, že sice zná svou spirituální pravdu, ale nežije podle ní, protože je to tak pohodlnější. Cítí se nadřazený ostatním je arogantní, jeho nitro je plné neklidu, má problémy s komunikací a přílišnou potřebu péče ze strany ostatních.

Spirituální rovina: Pomáhá nalézt odvahu žít svou duchovní pravdu. Vytváří spojení s božským vedením a s orientací duše. Vytváří meditativní, klidnou a mírumilovnou jasnost.

Mentální rovina: Odbourává egocentrismus a přivádí k pocitu celistvosti a bytí s jasným cílem. Podporuje děti, které mají potíže s mluvením a s vyjadřováním sebe sama.

Emocionální rovina: Pomáhá uvolnit hluboko uložené emocionální problémy, (např. pomocí slz) a znovu nabýt klidu. Navazuje kontakt s vnitřním hlasem. Přináší pomoc při problémech se závislostí a spoluzávislostí.

Tělesná rovina: Má antiseptické a adstringentní (stahující) účinky. Harmonizuje štítnou žlázu. Zmírňuje bolesti, především bolesti v krku, postihující zejména děti.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého krku.

Zvláštnosti: Patří k sadě dítě Nového Věku. V oddíle „Pozitivní aspekty osobnosti“ se píše, že si tento člověk uvědomuje své vedení a je schopen to sdělovat. Nemyslí se tím však veřejný projev, ale schopnost vyjádřit věci obtížně sdělitelné, pokud se člověk nachází v atmosféře důvěry.

Poznámka: Patří k sadě dítě Nového Věku.

Afirmace:

Čím více klidu ve mně bude, tím více světla se mi dostane.