Duchovní první pomoc

Číslo lahvičky: 
00
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 

Pomáhá přenášet hluboké intuitivní poznání do praktického života.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Osobnost emocionálně vyrovnaná. Hledající pravdu, zvláště v duchovních záležitostech. Disponuje léčitelskými a senzitivními schopnostmi, dokáže ve spánku opouštět tělo a v krizových oblastech vykonávat léčitelskou práci. („Out of the Body Experiencies“). U mnoha lidí se tak děje vědomě, u většiny nevědomě. Tito lidé se často ráno poté, co vstali, cítí hůř než večer předtím. V tomto případě si dotyčný člověk může ráno potřít touto emulzí spánky.

Ke zpracování: Možná má sklony zabývat se příliš duchovnem, takže pak na zemi "není příliš použitelný". Kromě toho zde může být tendence k nevázanosti, pošetilostem a sebeklamu. Často takový člověk nemá dostatek sebelásky, takže zde vzniká potřeba být sám léčen. („Zraněný léčitel“.)

Spirituální rovina: Stimuluje inspiraci. Léčí hluboké duchovní problémy. Uvolňuje cestu duchovním, event. náboženským zkušenostem.

Mentální rovina: Pomáhá odhalovat sebeklam. Podporuje nový začátek, nové vykročení. Pomáhá vstoupit do kontaktu s vlastní silou.

Emocionální rovina: Přináší hluboký mír a velkou radost stejně jako důvěru ve vyšší řád.

Tělesná rovina: Pomáhá u chronických bolestí hlavy, nespavosti, duševního neklidu, vážných poranění, při těžkých porodních bolestech a poškozeních následkem porodu.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem okraje celého vlasového porostu a uší. V akutních případech všude po těle.

Poznámka: Je součástí rozšířené čakrové sady a záchranné sady

Afirmace:

Miluji život. Život je učení.