Flakón západu a východu Slunce

Číslo lahvičky: 
05
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Pomáhá spojit se s vlastním energetickým potenciálem (červená) a tuto uvolněnou energii rozumně používat (žlutá).

Pozitivní charakteristika osobnosti: Má mnoho energie a dovede tuto energii projevit. Dynamický a charizmatický člověk. Velmi dobře se dokáže vypořádat s materiální stránkou života. Šíří kolem sebe atmosféru radosti, v níž se lidé cítí dobře. Má pedagogické schopnosti.

Ke zpracování: Velmi nejistý, málo důvěřující člověk. Má sklony považovat se za mesiáše a nezájem se dál rozvíjet. Jeho sexuální vztahy ovlivňuje strach. Na druhé straně by si přál, aby jeho život plynul jen v samých radovánkách. Prožívá stavy úzkosti týkající se materiálního přežití a potlačuje zlost. Ve svém soukromí jen s velkými obtížemi buduje vztahy k druhým lidem.

Spirituální rovina: Pomáhá rozlišovat „dobro a zlo“ a rozvíjet duchovní velkorysost. Usnadňuje poznání, že spirituální probuzení nastává také prožitkem radosti (vlastní i té, kterou dává druhým).

Mentální rovina: Podporuje proces učení. Pomáhá strukturovat představy a myšlenky.

Emocionální rovina: Uvolňuje potlačenou zlost a odkrývá její příčiny. Pomáhá při trémě. Razí cestu pro nalezení radosti, jistoty a hlubokých vztahů (i sexuálních).

Tělesná rovina: Pomáhá při sexuálních problémech (frigiditě a impotenci) a také při neplodnosti, při chorobách dělohy, močového měchýře a střev, při bolestivé menstruaci, diabetu, ledvinových obtížích a bolestech v dolní části zad. Je nositelem energie.

Místa vhodná pro aplikaci: Obsah flakónu se vztahuje speciálně k základní čakře a nikdy by se tedy neměl aplikovat na oblast nad pasem. Nanáší se na dolní část těla, od chodidel ke spodní části břicha.

Zvláštnosti: Patří k „čakrové sadě“, vztahuje se k základní čakře. Účinkuje podobně jako „šoková lahvička“ (č. 26). Pomáhá při reinkarnační terapii vstupovat do kontaktu s tibetskými a čínskými inkarnacemi. Na první nebo druhé pozici může naznačovat zneužívání, ke kterému mohlo v minulosti dojít. Je však třeba být velmi opatrný, než člověk udělá závěr tohoto druhu. Jestliže se skutečně jedná o případ zneužívání, potom by člověk tento problém nikdy neměl řešit s pomstychtivostí nebo si způsobovat pocity viny. Doporučuje se také vyhledat pomoc zkušeného terapeuta.

Poznámka: Je součástí základní čakrové sady

Afirmace:

 

Otevírám se radosti ve svém životě.