Flakón energie

Číslo lahvičky: 
06
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Oběť lásky

Pozitivní charakteristika osobnosti: Velice statečný člověk, připravený milovat za všech okolností. Je velmi dynamický, má v sobě neobyčejnou přitažlivou sílu a neuvěřitelnou radost ze života. Cítí se naplněn. Nemá naprosto žádné problémy s věcmi materiálního světa.

Ke zpracování: Může propadnout materiálním věcem a zneužívat svoje charisma. Nechce převzít žádnou zodpovědnost, zejména co se týče materiální stránky života. Je frustrovaný, inklinuje k chování laisser-faire a k lenosti, nezajímá se o život.

Spirituální rovina: Pomáhá rozšiřovat vědomí láskou, zvláště láskou za těžkých podmínek. Zprostředkovává poznání, že láskou k jinému člověku můžeme milovat Boha. Je cestou k lásce schopné přinášet oběti. Jasnovidný člověk používá červenou, aby zprostředkoval energii neviditelným průvodcům, s nimiž chce komunikovat. Tento flakón by se měl používat po jógovém cvičení, po meditaci a po léčitelském sezení pro lepší uzemění (v tomto případě se aplikuje na chodidla).

Mentální rovina: Podporuje proces sebepoznání s cílem opravdověji milovat. Vrací člověka (zpátky) na zem, k pozemským záležitostem.

Emocionální rovina: Pomáhá upevňovat dobré aspekty vztahů, překonávat odpor a zábrany pramenící z předchozích zkušeností s nenaplněnou láskou. Umožňuje poznat a naplnit přání srdce a také tyto touhy opustit. Tento flakón dokáže přinést lásku, ale pokud by se nepoužíval se zlatou, tato "láska" by se mohla projevit pouze jako fyzická přitažlivost. Umožňuje lépe se vypořádat s problémy přežití, které mají příčinu v těžkém porodu.

Tělesná rovina: Zmírňuje svalové křeče, příznivě ovlivňuje omrzliny, sexuální problémy (frigiditu, impotenci). Možno doporučit při nedostatku železa a po mrtvici, aby se ochrnuté části těla opět staly funkčními.

Místa vhodná pro aplikaci: Všude pod linií beder. Zvlášť se hodí ke vtírání do chodidel.

Zvláštnosti: Přípravek je mimořádně vhodný po těžkých operacích nebo ve stavech vyčerpání. Neměl by se však používat pozdě odpoledne nebo večer, jelikož je silně energizující a může vyvolat poruchy spánku.

Poznámka: Je součástí rozšířené čakrové sady

Afirmace:

 

Vším, co dělám, podporuji růst lásky v mém životě.