Anubis

Číslo lahvičky: 
08
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Příliš mnoho přemýšlení ruší vnitřní mír.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Mimořádný cit pro čas, harmonii, spravedlnost a lineární řád. Mimořádný smysl pro rovnost (všech lidí, všech duchovních tradic atd.). Zná zákon života a důsledky z něho vyplývající. Má talent učit, ovšem ne ve spirituální oblasti, a nadprůměrné schopnosti v managementu i v oblasti kontroly a organizace. Člověk s dobrou znalostí sama sebe.

Ke zpracování: Mluví příliš povrchně, což vede k tomu, že nedostane potřebné informace. Nadměrně touží po harmonii, není schopen se rozhodnout, jelikož obě strany situace vnímá příliš výrazně. Zároveň má silný sklon k diktátorskému jednání. Má silné předsudky.

Spirituální rovina: Pomáhá odhalit zákon lásky, být teď a taky a navázat kontakt s nekonečnem. (Ležící osmička, tzv. lemniskáta, je symbolem nekonečna.) Tato kombinace obvykle svědčí o tom, že si člověk potřebuje uvědomit svůj skutečný životní úkol a svůj potenciál. Jinak je zde nebezpečí, že bude žít v čase a zapomene na bezčasovost. Tento flakón pomůže ukojit hlad duše, potřebu povznést se nad záležitosti světa. Potřebu této barevné kombinace mohou pociťovat zvláště mladí lidé, v nichž jejich první vnitřní hnutí vytvoří potřeby, které nejsou schopni uspokojit, neboť nemají dostatek vnitřní moudrosti.

Mentální rovina: Podporuje proces sebepoznání a ujasnění si plánů do budoucna. Tlumí nervozitu a nervózní koktání, u dětí i dospělých. Tato kombinace pomáhá lidem, kteří nejsou šťastni v současných podmínkách, aby si dokázali moudře zvolit správný směr. Pomáhá obnovit rovnováhu v případě úzkosti a přináší mír s věděním v případech, kdy aspekt intelektu ovládá pravou komunikaci duše.

Emocionální rovina: Uvolňuje staré pocity viny, nastoluje harmonii, pokud na různých úrovních osobnosti probíhají konflikty. Vynáší na světlo potlačenou zlost a pomáhá získat nový pohled na obtížné situace.

Tělesná rovina: Uklidňuje játra, vyrovnává adrenalin. Pomáhá při poruchách trávení, žaludeční slabosti i obtížích v klimaktériu.

Místa vhodná pro aplikaci: Po celém trupu.

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii může pomoci při rozpouštění pocitů viny z minulých životů.

Afirmace:

 

Jsem teď a tady. Teď a tady je jediný okamžik, kdy se dá něco změnit.