Běž a obejmi strom

Číslo lahvičky: 
10
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Pomáhá dospět k rozhodnutím.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Osobnost, jež vede, aniž by dominovala, dává ostatním lidem prostor k růstu. Stará se o zájmy lidstva, vycházejíc přitom z roviny srdce. Vidí, co je třeba učinit, a také to dělá. Získává i ztrátou. Člověk obdařený uměním naslouchat, pracující na sobě, jež je poctivý a skutečně nezávislý a žije v souladu se svým osudem. Dovede přenášet kreativní myšlenky do reálného světa. Je v hlubokém spojení s přírodou.

Ke zpracování: Nadměrně se zaměstnává minulostí a budoucností, myšlenkami se snaží uniknout. Nohama nestojí na pevné zemi. Nedovede si vytvořit prostor a směr nebo perspektivu, kterou potřebuje. Nachází se mimo rytmus přírody a života. Nechápe, proč by se měl dále (spirituálně) rozvíjet.

Spirituální rovina: Vede k opravdovosti a k objasnění karmy. Je prostředníkem uvědomění si toho, že změny v nitru ovlivňují vnější změny. Stabilizuje a umísťuje do středu astrální tělo (tzn. naše hlubší dimenze) a rozpíná jej.

Mentální rovina: Přivádí uživatele k vědomí potřebnosti toho, že na sobě musí pracovat. Vyjasňuje mentální zmatky. Přináší vnitřní mír. Chrání před vnějšími útoky.

Emocionální rovina: Pomáhá nalézt nový prostor, nové perspektivy a postavit se na vlastní nohy zvláště tehdy, když věci nefungují, jak by měly.

Tělesná rovina: Pomáhá při tvorbě svalstva a tkání a všeobecně při buněčných poruchách. Odstraňuje napětí a únavu. Po operacích usnadňuje návrat k původní vlastní nezávislosti. Možno doporučit při všech srdečních obtížích, při problémech s krevním oběhem a v hrudním koši.

Místa vhodná pro aplikaci: Po celé hrudi.

Zvláštnosti: Tento flakón obsahuje na všech úrovních velmi mnoho informací. Jsou v něm „skryty“ např. č. 2 (modrá na modré) a č. 42 (žlutá na žluté). Mnohé z údajů vztahujících se k těmto flakónům se týkají také č. 10. Pomáhá uvnitřňovat a dospět k rozhodnutím, přináší prostor potřebný pro duchovní a mentální pomoc a projasnění. Jedná se o flakón "Vím, kam směřuji". Je skutečným dárcem klidu a pomáhá vyrovnávat karmu.

Poznámka: Patří k rozšířené čakrové sadě

Afirmace:

Mám prostor, abych mohl udělat, co je třeba,