Archanděl Zachariel

Číslo lahvičky: 
109
Horní barva: 
Dolní barva: 

Zachariel přináš novou naději a optimismus. Stimuluje tvořivost a dodává důvěru tam, kde předtím chyběla.

Tento archanděl souvisí s králem Artušem a tedy i solárním aspektem nás samotných. Také je úzce spojen s Kuthumim, který byl inspirací Pythagorovi.  Jeho tématem je vyrovnávání polarit, aby mohla vzniknout harmonie.

V Egyptě byl známý jako Amun.  Dává nám hluboký pocit ochrany a harmonie, jakož i novou vizi a naději do budoucna.

Tento archanděl podporuje symetrii a harmonii – v geometrii,  v našem myšlení i ve vývoji.  Pomůže nám opět nastolit harmonické emoce a rovnováhu, projasní zmatené myšlenky. Pomůže obnovit funkce našeho mozku, které byly v nerovnováze. Nastoluje nový pořádek.

Jeho energie souvisí také s Jupiterem a Diem ve smyslu tvořivosti, expanze a znovusjednocení. Stimuluje v nás heliocentrický úhel pohledu, který nám pomáhá ctít přítomný okamžik jakožto přístup k věčnosti.  Vstupujeme do „teď a tady“ s pocitem optimismu založeném  na vnitřním vědění.