Fialové roucho

Číslo lahvičky: 
16
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Spirituální oddanost.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Tento člověk žije v souladu s božským záměrem a celý jeho život se od tohoto základu odvíjí. Často dosahuje spontánních „záblesků“. Je ve spojení s procesem transformace a pomáhá také ostatním s jejich transformací. Často je průvodcem umírajících. Má talent léčit jiné na psychologické, resp. mentální rovině (např. jako psychiatr). Ví, že svým chováním ovlivňuje chování druhých.

Ke zpracování: Člověk potlačující sebe sama, pro něhož je charakteristický nedostatek radosti a sebeničení vedoucí až k sebevražedným tendencím. Nechce tady být (tzn. být inkarnován). Nedovede sám sobě odpustit. Drží se starých zvyků a vzorců chování. Není schopen rozlišovat mezi reálným a nereálným.

Spirituální rovina: Otevírá myšlence, že člověk musí všechno dát, aby dostal to, co opravdu chce a potřebuje. Že všechno, co není v souladu s naším opravdovým posláním je zbytečné a nesmyslné. Vytváří spojení s pravým já a přináší poznání životního účelu člověka, který tento flakón používá.

Mentální rovina: Pomáhá odstranit staré zvyky a způsoby chování i sebedestruktivní tendence.

Emocionální rovina: Chrání děti, které se chystají do školy (mírní strach ze školy). Pomáhá překonat smutek a přání nebýt na tomto světě. Umožňuje poznat pozitivní stránku odloučení.

Tělesná rovina: Pomáhá při akutních bolestivých stavech, při nespavosti, migrénách, zánětech, bolestech nervů a při šocích, vyvěrajících ze zážitků blízkosti smrti.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem vlasové linie.

Poznámka: Patří k rozšířené čakrové sadě

Afirmace:

 

Čím více si uvědomuji svůj úkol, tím je můj život jasnější.