Egyptský flakón (I)

Číslo lahvičky: 
18
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Překonání sebeklamu.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Zařídil si svůj život tak, jak si vysnil. Má odvahu ke změnám a přináší mu radost to, že může plnit svůj životní úkol. Ve všem, čím se zabývá, nacházejí své uplatnění jeho léčitelské schopnost. Charizmatická osobnost, spirituální učitel, velmi intuitivní člověk. Chce druhým skutečně pomáhat.

Ke zpracování: Osoba není schopna rozlišovat mezi fantazií a realitou. Snílek v negativním smyslu tohoto slova. Neodvažuje se jít kupředu nebo se pokusit o něco jiného, protože má za to, že se všechno může jen zhoršovat. Je posedlý materiálními věcmi a úzkostmi všeho druhu.

Spirituální rovina: Vede k poznání, jak silně jsme naprogramováni, a probouzí naší duši ze spánku (Gurdějev). Vnáší radost do života. Léčitelé se učí používáním této substance rozlišovat, ve kterých případech by měli vyvíjet aktivitu a ve kterých raději ne.

Mentální rovina: Spojuje "hlavu a břicho". Umožňuje zbavit se sebeklamu a podněcuje schopnost rozlišování.

Emocionální rovina: Pomáhá vymanit se z role oběti. Dodává odvahu propůjčit výraz svým úzkostem. Zbavuje pocitu, že jsem podváděn a špehován. Po nesnázích v emocionální oblasti přivádí k jasné vizi budoucnosti.

Tělesná rovina: Doporučuje se při všech degenerativních onemocněních (např. při multiplex sclerosis, Parkinsonově nemoci atd.), při vředech a blokádách v oblasti plexu solaris.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem oblasti plexu solaris a podél celé hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii umožňuje navázat kontakt s inkarnacemi ve starém Egyptě.

Afirmace:

Čím více se zbavuji strachu, tím více se uzdravuji.