Sophia

Číslo lahvičky: 
32
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Zprostředkování vnitřní pravdy.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Má velké charizma a zároveň dobrou disciplínu. Vyzařuje teplo, poskytuje druhým podporu a pozornost. Je v míru sám se sebou. Zná přírodní síly. Je teď a tady. Je schopen jasně a srozumitelně komunikovat. Materiální svět pro něj není důležitý, žije jednoduchým životem. Na druhé straně si dokáže vždy obstarat všechno, co potřebuje. Navíc dokáže dosáhnout i mnohé z toho, co je pro jiné nedosažitelné (platí to u všech oblastí života).

Ke zpracování: Neví, kdo je. Jeho nitro ovládá neklid. Stále se cítí stresovaný. Je pro něj těžké nacházet se teď a tady. Nebezpečí drogové závislosti. Prožívá všechny možné strachy a úzkosti, trpí především neblahými předtuchami budoucnosti. Má strach ze života.

Spirituální rovina: Pomáhá překonat iluze, odpoutat se od příliš vzdušných myšlenek a věnovat se realističtějším duchovním cílům. Přináší myšlenku, že jakožto lidé disponujeme velkou tvůrčí silou (schopností „spolutvoření“). Pomáhá uživateli nalézt svoji pravou identitu.

Mentální rovina: Poskytuje jasnou mentální orientaci. Redukuje „stres v hlavě“. Posiluje mysl. Zmenšuje strach z budoucna, posiluje vnitřní klid.

Emocionální rovina: Přináší průlom po předchozí stagnaci. Pomáhá vyjasnit vztahy a záležitosti týkající se matky a nalézt větší jasno v záležitostech srdce. Podporuje aktivitu, namísto pouhého reagování (akce místo reakce).

Tělesná rovina: Vodítkem jsou problémy se žaludkem, s játry, ledvinami, se slinivkou břišní, se střevy (zvláště co se týče asimilace výživných látek), nervozita v břiše a kožní problémy, zejména stařecké skvrny.

Místa vhodná pro aplikaci: Kdekoliv mezi hlavou a pupkem.

Zvláštnosti: Pomáhá zpřístupnit dávné vzpomínky. V reinkarnační terapii umožňuje navázat kontakt s aztéckými, mayskými a toltéckými inkarnacemi. Je možné, že člověk, který si tento flakón vybral jako první, se narodil s pupeční šňůrou obtočenou kolem krku.

Afirmace:

Zbavuji se strachu a otevírám se vnitřní moudrosti.